Dr Lens foundation

De vraag: Kun je de doelstelling van de stichting, het beleidsplan en de website van de Dr Lens foundation op basis van onze gesprekken gaan definieren, en verder ontwikkelen?

Beleidsplan en website voor ANBI-stichting 

Coördinatie

We zorgen dat het beleidsplan en website voor de aanvraag van ANBI-status wordt geschreven.

Creatie

Definiering kopij en design van beleidsplan stichting en website stichting (kopij).

Advies

Oprichtingsadvies stichting ANBI, beleidsadvies, communicatie-advies. 

 

Gratis advies?

Tastbaar reclame-adviesbureau
Contactpersoon: Fer Overdijk
Cronjéstraat 11
3072 XK Rotterdam
010 – 84 29 304 / 06 – 18 16 96 29
info@tastbaar.com      www.tastbaar.com

Gratis advies! Stel je vraag. Leg je uitdaging voor. We geven graag antwoord. Stellen ons graag voor. Zijn benieuwd naar jou. Je krijgt de eerste twee adviesuren altijd van ons. 

VERZENDEN