Ministerie van Economische zaken (LNV)

De vraag: Organiseer en begeleid de communicatie en voorlichtingpresentaties over de nieuwe natuurwetgeving  en de aanwijzing van Natura 2000-gebieden onder meer tijdens de  21 inspraakavonden in Nederland

Beleidscommunicatie Natura 2000. Realisatie landelijke inspraakronden.

Coördinatie

Projectmanagement, inclusief een team van 10 professionals. Deze zorgen  voor content, design, video-opnamen, de presentaties, de trainingen et cetera. 

Creatie

20  stakeholdervideo's, 21 natuurfilms, 1 voorlichtingsvideo , 1 video met minister, 20 regionale presentaties en  teksten, 20 banners en een boek.

Advies

Tekstadvies. Presentatietrainingen. 
Communicatie-advies rond issues op inspraakavonden.

 

Koffie of bellend kennismaken?

Tastbaar reclame-adviesbureau
Contactpersoon: Fer Overdijk
Cronjéstraat 11
3072 XK Rotterdam
010 – 84 29 304 / 06 – 18 16 96 29
info@tastbaar.com      www.tastbaar.com

De eerste twee adviesgesprekken zijn altijd vrijblijvend en bedoeld om de uitdaging precies te begrijpen met elkaar. 

VERZENDEN