Ministerie van Economische zaken (LNV)

De vraag: Organiseer en begeleid de communicatie en voorlichtingpresentaties over de nieuwe natuurwetgeving  en de aanwijzing van Natura 2000-gebieden onder meer tijdens de  21 inspraakavonden in Nederland

Beleidscommunicatie Natura 2000. Realisatie landelijke inspraakronden.

Coördinatie

Projectmanagement, inclusief een team van 10 professionals. Deze zorgen  voor content, design, video-opnamen, de presentaties, de trainingen et cetera. 

Creatie

20  stakeholdervideo's, 21 natuurfilms, 1 voorlichtingsvideo , 1 video met minister, 20 regionale presentaties en  teksten, 20 banners en een boek.

Advies

Tekstadvies. Presentatietrainingen. 
Communicatie-advies rond issues op inspraakavonden.

 

Gratis advies?

Tastbaar reclame-adviesbureau
Contactpersoon: Fer Overdijk
Cronjéstraat 11
3072 XK Rotterdam
010 – 84 29 304 / 06 – 18 16 96 29
info@tastbaar.com      www.tastbaar.com

Gratis advies! Stel je vraag. Leg je uitdaging voor. We geven graag antwoord. Stellen ons graag voor. Zijn benieuwd naar jou. Je krijgt de eerste twee adviesuren altijd van ons. 

VERZENDEN