Rijkswaterstaat 

De vraag: Schrijf voor Rijkswaterstaat een boek, waarin de geleerde lessen voor de toekomst worden vastgelegd over het Experiment A2 Hooggelegen - de samenwerking in Alliantie-achtig verband.

Redactie en vormgeving van de leergeschiedenis Experiment A2 Hooggelegen.

Coördinatie

We leveren een team met  redacteuren(2), designers (3), fotograaf (1), drukker (1) en coördinator (1).  

Creatie

Gebonden boekwerk van 176 pagina's, inclusief volledig  tekst, 33 foto's en 20 illustraties. 

Advies

Redactioneel plan van aanpak en adviezen.

 

Gratis advies?

Tastbaar reclame-adviesbureau
Contactpersoon: Fer Overdijk
Cronjéstraat 11
3072 XK Rotterdam
010 – 84 29 304 / 06 – 18 16 96 29
info@tastbaar.com      www.tastbaar.com

Gratis advies! Stel je vraag. Leg je uitdaging voor. We geven graag antwoord. Stellen ons graag voor. Zijn benieuwd naar jou. Je krijgt de eerste twee adviesuren altijd van ons. 

VERZENDEN