Van Oord

De vraag: Ondersteun en ontzorg ons met design en illustraties, de redactie van de teksten en met expert-adviezen over deze specifieke aanbesteding en de financiële begroting. 

Inhouse projectbegeleiding Aanbesteding

Coördinatie

We leveren een team adviseurs (2), coördinator (1),  ontwerpers (4) en redacteuren (2). 

Creatie

Drie opeenvolgende versies van twee documenten bevatten 50 illustraties en  30 tabellen. Drukwerk.

Advies

Expertadviseurs (2)  over Samenwerking in Alliantieachtig verband en Financiele budgetten. 

Gratis advies?

Tastbaar reclame-adviesbureau
Contactpersoon: Fer Overdijk
Cronjéstraat 11
3072 XK Rotterdam
010 – 84 29 304 / 06 – 18 16 96 29
info@tastbaar.com      www.tastbaar.com

Gratis advies! Stel je vraag. Leg je uitdaging voor. We geven graag antwoord. Stellen ons graag voor. Zijn benieuwd naar jou. Je krijgt de eerste twee adviesuren altijd van ons. 

VERZENDEN