Meer dan 80 diensten

Kies uit onze 80 functionele diensten. Bepaal zelf wat je nodig hebt. 
Combineer die zoals jij dat nodig hebt, wat het best voelt.

• Professionaliseren

1.   Strategisch Communicatiemanagement

Professionalisering van uw communicatie

De beste zijn is niet voldoende - de beste gevonden worden, is net zo belangrijk. Hierbij is communicatie het cruciale instrument.

Planmatig en proactief
Communicatiemanagement betekent planmatig en proactief voorbereid zijn om het maximale rendement uit communicatie te halen. Met communicatiemanagement ondersteunen we  de professionalisering van uw communicatiebeleid en organisatie. Tastbaar adviseert en coacht u bij een structurele invulling van het communicatiemanagement en de verdieping van verschillende communicatiedisciplines, passend in uw fase van groei. Mede dankzij een meerjaren TQM-planning, wordt uw communicatie stap voor stap geprofessionaliseerd en een meetbaar aspect van het succes. Op basis van inventariserende gesprekken over het ambitieniveau van uw organisatie en onze Communicatie Quick Scan, kan de status quo door Tastbaar worden geïnventariseerd. Het resultaat is een praktische adviesrapportage over hoe uw communicatiemanagement structureel, stap voor stap, kan worden verbeterd en welke voordelen dit biedt voor uw organisatie.

Het meest belangrijke doel voor de communicatie; hoe uw organisatie wordt gezien, moet ook zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid liggen.

Case: Wereldwijde TQM Impuls

Voor het telecommunicatieconcern Ericsson heeft Tastbaar-partner Erik van der Geest drie jaar als Corporate Communications-consultant op het hoofdkantoor in Stockholm bijgedragen aan de professionalisering van het communicatiemanagement.

Naast het begeleiden van wereldwijde onderzoeken, het plannen van advertentiecampagnes, het adviseren en beoordelen van lokale communicatiecampagnes en het verzorgen van het volledig nieuwe design en de marktgerichte opzet van de International Corporate Presentation was hij verantwoordelijk voor de samenstelling van het Corporate Communications Handbook, waarin alle communicatiedisciplines werden behandeld, inclusief visie en Total Quality Management-procedures. Corporate Communications, Internal Communications, Marketing Communications, Investor Relations, Press Relations en Public Affairs werden in het handboek punt voor punt behandeld.

De kennis uit deze consultancyperiode heeft Erik van der Geest verfijnd en voor middelgrote bedrijven vertaald en toegepast.

2.   Positionering

Bent u opvallend onderscheidend?

IKEA of De Bijenkorf? Cup-a-soup of maaltijdsoep? Festo of Makita? Een goede positionering is onderscheidend ten opzichte van anderen. Positioneren betreft echter geen communicatiecampagne. Het is inherent aan uw business- strategie. Het is het scharnierpunt tussen de binnen- en de buitenwereld. Positionering is de sleutel bij het laten opvallen van het product of organisatie, opdat mensen willen kiezen voor uw product of organisatie (in plaats van voor gelijksoortige concurrenten, alternatieven).

Geloofwaardig, relevant, onderscheidend en consistent vormen de basiskenmerken van een goede positionering. Helderheid over de gewenste positionering van organisatie of product is een belangrijke bouwsteen om onderscheidend te opereren met de communicatiestrategie. In principe wordt een positionering in alle facetten van de communicatiecultuur en op alle momenten dat waarop er contact is met uw organisatie of product bevestigd. Op deze 'touchpoints' is het van belang om geloofwaardig, relevant, onderscheidend en consistent de positionering te bevestigen.

Tastbaar ondersteunt organisaties bij de formulering en definiëring van de positionering of begeleidt bij de implementatie. We kunnen werken vanuit elk bekend model. Grote internationale organisaties als Ericsson, nationale marktleiders als Perry Sport, en business -to- business- spelers als Croon TBI techniek, hebben we geadviseerd enondersteund bij hun positioneringprocessen.

Case: Claim it!

Perry Sport is mentaal marktleider in Nederland en besluit om een grote expansiestrategie te starten. Deze is gebaseerd op drie pijlers: ten eerste een verdubbeling van het aantal vestigingen in Nederland, ten tweede een uitbreiding van enkele winkelformules en ten derde een nieuwe positionering en branding, meer gericht op de actieve sporters in Nederland.

Voor deze strategie is het belangrijk om partners en interne medewerkers te enthousiasmeren en om de consument ervan te overtuigen dat Perry een dynamische sport- en outdoorwinkel is.

Tastbaar adviseert om bij de implementatie van de nieuwe strategie te werken vanuit het positioneringmodel 'Customer Touch Points'. Hierbij worden alle contactmomenten tussen Perry en de consument en partners in kaart gebracht. Elk contactmoment biedt de kans om de nieuwe positionering te communiceren, te bevestigen en te verankeren.

3.   Veranderingscommunicatie

Motiveren en informeren bij grote veranderingen

Fusies, overnames, interne veranderingen. Tijdens deze ontwikkelmomenten neemt de druk op u, het management, en iedereen in uw werkomgeving altijd toe. Tenslotte: de winkel blijft gewoon open tijdens de verbouwing.

Goede communicatie is een succesfactor die het proces verlicht, verheldert en vereenvoudigt. Veranderingscommunicatie is een van de specialiteiten van Veerkracht. Op basis van een situatieanalyse stellen we een nuchter communicatieplan samen. Hierin worden vrijwel alle strategische en culturele facetten tijdig geïntegreerd. De communicatiemiddelen en activiteiten worden benoemd en in lijn met het tijdspad ingepland.

In samenspraak met de stuurgroep of het communicatieteam van hetveranderingstraject worden de adviezen omgezet in acties, gericht op alle in- en externe doelgroepen. Essentiële vragen als: hoe om te gaan met de weerstand, hoe medewerkers te motiveren, te betrekken en te activeren en hoe te communiceren met relaties worden helder beantwoord. Zo ook de kosten

Tastbaar heeft bij DHL, TBI-techniek en voor de overheid de RVV en de VWA ondersteund bij hun veranderingsprocessen. Tastbaar adviseert, begeleidt en coördineert het gehele veranderingsproces.

Case: Veranderingscommunicatie

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) wordt opgericht. Deze nieuwe overheidsorganisatie wordt opgebouwd uit twee andere organisaties: de RVV en de Keuringsdienst van Waren. 3.500 ambtenaren worden geconfronteerd met de transformatie van taken, organisatie en cultuur, inclusief de sanering van personeel.

De communicatiestrategie sluit effectief aan bij de hiërarchische cultuur van de overheid en deze specifieke transformatie. Top-down en op hoofdlijnen worden betrokkenen geïnformeerd via roadshows, publicaties en teamleiders.

Medewerkers worden structureel verzocht om over hun toekomst na te denken: wel of niet bij de VWA? De 1.000 ambtenaren met functies die komen te vervallen, worden persoonlijk begeleid. De culturen van de twee organisaties worden bewust niet geïntegreerd. De VWA krijgt tenslotte een eigen cultuur. Weerstand tegen de transformatie wordt bewust niet geadresseerd. De koers is toekomstgericht. Aandacht voor constructieve dialogen? Ja. Voor emotionele debatten over de gevolgen van het onvermijdelijke? Nee.

Tastbaar is door de RVV en later de VWA aangetrokken als één van de adviserende en uitvoerende partijen in dit traject.

4.   Branding & Design

Branding by design, content & experience

Branding - oftewel het laden van uw merk - kent drie uitstekende aanvullende communicatiewegen. De weg van de inhoud, die van de vorm en die van beleving. Content, design en beleving dragen allen bij aan de positieve beeldvorming over uw organisatie, diensten en producten.

Branding by content, design of experience is essentieel als een bedrijf een nieuwe koers inslaat of een nieuwe producten- of dienstenlijn wil lanceren. Op basis van uw briefing, beschikbaar marktonderzoek en - analyse, creëren we een merkbeleving in tekst, beeld en beleving. Een merkbeleving die aansluit bij de innerlijke wereld van consument of opdrachtgevers. Een die meer kansen op zakelijk succes biedt, positieve associaties bij de doelgroepen realiseert, en - vooral - een merkvoorkeur tijdens het selectie - en aankoopproces.

Tastbaar kent de effecten van branding uit de dagelijkse praktijk. Veerkracht heeft voor tientallen organisaties - klein en groot - de branding op content-, design en/of eventniveau begeleid.

Case: : Lifestyle Home Menu

Philips besluit haar strategie en koers te wijzigen. Het concern richt zich voortaan op drie markten: de medische apparatuur, die van de consumergoods en die van verlichting. Sense & Simplicity wordt de positionering, welke in elk aspect van de merkbeleving terug moet komen.

Robbert Kerssing, de multimedia creative director voor Tastbaar, en zijn team worden gevraagd om mee te werken aan ontwerpen die bijdragen aan de gewenste branding en gericht zijn op de steeds individuelere wensen en behoeften van de gewone consument.

Onder de noemer Lifestyle Home worden drie prototypes uitgewerkt, waarin nieuwe technologieën zijn verwerkt en de brandingvisie (Sense & Simplicity) zijn geïntegreerd. Het team werkt samen met Philips Design en ontwerp een interface-applicatie gebaseerd op de afstandsbediening.

Het resultaat: 'Press the menu button on the remote control, however, and a personalized visually-rich window appears which acts as a gateway to all local and online content. This is the lifestyle home menu.

5.   Marketing communicatie

Missie: resultaat verbeteren

Verkopen. Winst maken. Targets stellen. Uw missie is duidelijk. De spreadsheets zijn geduldig. Uw product of de dienst geweldig. Toch vallen de resultaten tegen, worden de targets niet gehaald. Hoe komt dat? Wat is er mis gegaan? Op welke wijze is het geboekte verkoopresultaat, te verhogen of beter te garanderen?

Marketing communicatie is daarbij een centraal element. Het betreft iedere communicatieactiviteit die gebruikt wordt om de marketingdoeleinden te ondersteunen. Van salespromotie-acties, adverteren, public relations en beurspresentaties tot after-sales-management, klanttevredenheidsonderzoeken en interne motivatiecampagnes.

Op welke wijze uw doelgroep beter en kosteneffectief te bereiken en te overtuigen is, daar adviseert Tastbaar u graag over. Strategisch adviserend en operationeel uitvoerend.

Case: Discovering Opportunity Space

Private bank Staal bankiers heeft van de Raad van Bestuur een aanzienlijk verhoogde omzettarget gekregen. De RvB-voorzitter en de landelijk directeur beseffen dat een extern marketingcommunicatie-advies kan bijdragen aan nieuwe wegen om deze targets te realiseren.

Na de intake, verzorgen we deskresearch, doelgroepenonderzoek en organiseren we drie workshops onder de naam 'Discovering Opportunity Space'. We spreken met regionale directeuren en marketeers over de bestaande marketingcommunicatie-activiteiten van de bank.

We bedenken nieuwe, reiken extra kansen aan en ontdekken nieuwe mogelijkheden. Het resultaat is een rapport met 25 aanbevelingen om structureel meer rendement uit de marketingcommunicatie te halen. De aanbevelingen zijn instemmend geaccepteerd door de Raad van Bestuur en - naar draagkracht - geïmplementeerd.

6.   Interne communicatie

Efficiency & tevredenheid vergroten

Interne communicatie is een essentieel management-instrument om de efficiency te vergroten en daarmee uw organisatiedoel te bereiken. Het is ook een instrument om de tevredenheid van de personeelsleden te vergroten. Een continue stroom van informatie vormt de basis voor interne communicatie.

Goede managers zijn zich ervan bewust dat communicatie zowel mensen als organisaties 'empowered'. Taal, beeld en bijeenkomsten zijn daartoe belangrijke bewustmakende en creërende instrumenten. Met eenvoudige middelen, gesprekken, personeelsbladen, onderzoek, kleine gestes en bijeenkomsten, voelen medewerkers zich serieus genomen en een gewaardeerd actief deel van het totaal.

Ambassadeurs
Ziekteverzuim verminderen of een veiligheidsbeleid communiceren? Interne communicatie draagt bij aan gedragsverandering. Bij veranderingen, zoals een nieuwe strategische koers, reorganisaties, fusies en transities, is interne communicatie de sleutel tot succes en eenheid. Bij crises is een snelle interne communicatie en interne voorlichting een 'must voor rust'. Tastbaar ondersteunt organisaties op maat op menselijke, professionele en originele wijze, teneinde medewerkers betrokken, goed geïnformeerde ambassadeurs te maken van organisaties.

Case: Integratieproces bij DHL

DHL Global Forwarding, onderdeel van Deutsche Post World Net, neemt in 2005 concurrent Exel over. Wereldwijd. Het overname- en integratietraject is technisch zeer professioneel voorbereid en gepland. Voor de totale overname en voor elk land hebben de consultants van McKinsey een tijdpad en een programma van activiteiten aangegeven. Ook voor Nederland. Veerkracht ondersteunt het proces in Nederland met communicatie.

Communicatie op vele niveaus is in dit traject uiteraard essentieel. Veerkracht adviseert het management en verzorgt onder meer elke zes weken een integratiemagazine, gericht aan de circa 1.000 medewerkers van DHL Global Forwarding in Nederland. In dit magazine, getiteld FWD>>, worden de belangrijkste activiteiten op het gebied van integratie toegelicht aan alle medewerkers, komt het nieuwe managementteam aan het woord en wordt de meerwaarde beschreven van de nieuwe collega's en hun activiteiten.

Ten slotte kunnen medewerkers reageren op een 'weerstand'-stelling. Het eerste magazine wordt in nog geen vier weken geproduceerd. Naast dit magazine zijn in het kader van de integratie ook andere communicatiemiddelen uitgevoerd. Zoals een medewerkers en tevredenheidsonderzoek, een relatiedag tijdens de aankomst van de Volvo Ocean Race in Rotterdam en een personeelsfeest.

7.   Voorlichtignstrajecten

Draagvlak, participatie, begrip en acceptatie

Communicatie over beleid is steeds belangrijker geworden. Zeker ook communicatie over beleid dat nog niet door alle betrokken instanties is goedgekeurd, of aan de vooravond van een inspraakprocedure staat. Hoe kan overheidsbeleid in wording nu communicatiever worden gemaakt en tot draagvlak, begrip en acceptatie leiden?

Voor voorlichtingstrajecten is zowel dialogiseren, formeren, informeren als motiveren in de verschillende stadia van belang. Deze vier klassieke communicatiedoelen dragen bij aan respectievelijk draagvlak, samenwerken, begrip enduidelijkheid en acceptatie.

Tastbaar is betrokken bij vele voorlichtingstrajecten op lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal overheidsniveau. Veerkracht adviseert, begeleidt, stimuleert, verheldert en voert in nauwe afstemming met de opdrachtgevende instantie deeltrajecten uit.

Dankzij een jarenlange ervaring kennen we de eisen van de specifieke overheidsgremia, zo ook haar kwaliteit, ritme en valkuilen. Als externe adviseur voegt Veerkracht zijn waarde toe aan uw proces en de planning. Als gedelegeerd uitvoerder weet Veerkracht snelheid en kwaliteit te combineren. Tastbaar heeft onder meer de gemeenten Gouda en Maassluis, de Tsjechische overheid, de provincie Zuid-Holland en diverse ministeries bediend met adviezen en uitvoeringscapaciteit.

Case: Begrip voor ingrijpend beleid

Sinds 1997 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit continu een beroep gedaan op de kwaliteiten van Veerkracht bij het opstellen en uitvoeren van diverse voorlichtingsprogramma's over, met name, natuurwetgeving.

Enkele spraakmakende en ingrijpende projecten betroffen: de landelijke introductie van de Natuurbeschermingswet 1998, die van de Flora- en Faunawet in 2000, totale communicatie rond de aanwijzing van Vogelrichtlijngebieden (1999) en die van de aanwijzing van Habitatrichtlijngebieden (2002-2008). Veerkracht ondersteunde de voorlichtingstrajecten integraal met advies, coaching, pr en copy & design.

Recent heeft Veerkracht bijvoorbeeld de presentatie, draaiboeken, advertenties en de techniek voor de 16 publieke inspraakavonden rond Natura 2000-gebieden verzorgd. Tijdens deze bijeenkomsten in alle provincies van Nederland en op alle Waddeneilanden werd de inspraakprocedure gekoppeld aan een informatiemarkt en voorlichtingspresentatie.

Tastbaar produceerde een publieksvriendelijke interactieve flashpresentatie. Het nut van Natura 2000 en de keuzen van het ministerie werden uitgelegd, terwijl voor- en tegenstanders van Natura 2000 aan het woord kwamen. In een nawoord op film bedankte de minister van LNV, Gerda Verburg, alle aanwezigen voor hun aandacht. Deze open aanpak en de geste van de minister leidde in vrijwel alle gevallen tot spontaan applaus van de aanwezigen. Een unicum voor LNV.

8.   Relatiemanagement

Weten uw relaties dat u ze waardeert?

Elke organisatie bestaat gewoon uit mensen. En die werken weer met mensen uit andere organisaties. Die relaties zijn waardevol. De juiste mensen kennen en opdrachten willen gunnen blijft een belangrijk aspect van zakendoen.

Uw relaties mogen zakelijk onder de indruk zijn van uw organisatie en diensten; ze raken echter gecharmeerd van persoonlijke aandacht, van een bijzondere geste, van netwerkmogelijkheden of van een speciaal evenement dat u organiseert. Het raakt hun gevoel van persoonlijke waardering en sluit aan bij hun professionele belangen.

Inspirerende zakelijke bijeenkomsten en evenementen zijn een uitstekend platform voor het bevestigen van uw goede naam, de goede verstandhouding of de uitgesproken wens om een relatie aan te gaan. Dat kan bijvoorbeeld met een exclusief relatiefeest, een incentive-reis, een business- event of in de vorm van een uitnodiging voor een concert, show of sportevenement.

En het is waar: 80 procent van de omzet komt gemiddeld voort uit de bestaande cliëntbase. Hier liggen ook grote kansen voor continuïteit en verdere groei. Tastbaar adviseert en ondersteunt u graag bij het bedenken, het begeleiden en het uitvoeren van methoden om relaties te eren, te verdiepen en nieuwe op te bouwen.

Case: Succes delen en vieren

ABN AMRO Capital heeft een bijzonder succesvol jaar achter de rug, mede dankzij de verkoop van Radio Holland aan het beursgenoteerde Imtech. Het managementteam wil dit succes delen, vieren en laten zien aan relaties in de financiële wereld. Een relatie-evenement wordt door ABN AMRO Capital gezien als het meest effectieve, aantrekkelijke, profilerende en feestelijke medium.

Tastbaar adviseert over het thema, de programmering van en de communicatie rond dit exclusieve evenement voor 350 nationale en internationale ‘high level’-gasten. De opmaat van deze vorm van relatiemarketing wordt een tweetraps uitnodigingstraject. Na een stijlvolle teaser te hebben ontvangen, krijgen relaties drie weken later de officiële uitnodiging voor A Sparkling Night in The City.

Inclusief de mogelijkheid om over een privé-chauffeur te beschikken indien de gast naar huis gereden wenst te worden. Voor internationale gasten kan de hotelreservering worden verzorgd. 350 relaties komen het succes delen in het Amsterdam Convention Centre, waar het managementteam de gasten persoonlijk ontvangt. De relaties vermaken zich uitstekend met onder meer de exclusieve catering van Food Lab en het amusementsprogramma. Tot diep in de nacht dansen de vele gasten op de Saturday Night Dancefever-dansvloer.

9.   Perscommunicatie

Positief in de pers

Persrelaties zijn essentieel in strategisch management en gericht op het informeren en beïnvloeden van alle doelgroepen via media. Persrelaties - het contact van uw organisatie met de media - dienen diverse hoofddoelen: van het continu informeren van uw doelgroepen tot het bouwen aan imago en het beheersen van schade.

De 'vierde macht'
Televisie, kranten, opinie- en vakbladen en internet bepalen in hoge mate de mening van de mens. Zowel in negatieve als positieve zin. Niet alle organisaties zijn zich ervan bewust dat deze invloedrijke ‘vierde macht’ geïnteresseerd is in opvallend nieuws.

Persmomenten benutten
Bij beursgenoteerde en grote organisaties is perscommunicatie voldoende geïntegreerd, zowel op concern- als op marketingniveau. Bij veel organisaties wordt deze relatief goedkope en krachtige wijze van communiceren echter onvoldoende benut.

Tastbaar adviseert de structurele toepassing van perscommunicatie en realiseert persmomenten en publiciteit. Referenties zijn onder meer het ministerie van LNV, Ericsson, de MKB-organsisatie, CCC Zorg en Residence Chateau. (Zie ook mediatraining en persberichtenservice).

Tastbaar adviseert graag over de structurele toepassing van perscommunicatie en realiseert persmomenten.

Case: Banenmotor in de media

In enkele jaren is Thuiszorgbedrijf CCC Zorg van 0 naar 480 werknemers gegroeid. Een opmerkelijke prestatie voor een commerciële dienstverlener in de thuiszorg. Daarmee behoort het bedrijf tot de top drie van snelst groeiende bedrijven in Nederland. Dat blijkt uit de Europe's 500 ranglijst. Op deze onafhankelijke Europese lijst is de Haagse onderneming doorgedrongen tot de top 100 van Europa.

Tastbaar speelt in op dit nieuwswaardige moment. Persberichten worden verstuurd naar relevante media over deze snelle groei. Het leidt tot diverse publicaties in lokale, nationale en internationale media waarin directeur drs. Maria Edelman en haar visie worden geprofileerd. Zo wordt CCC Zorg vermeld in het internationale magazine Business Week. In het door Tastbaar gearrangeerde artikel van het Stan Huygens Journaal in de Telegraaf wordt Maria Edelman `banenmotor' genoemd.

Deze externe profileringen leiden tot opmerkelijke nieuwe zakelijke- en mediacontacten voor CCC Zorg. Het draagt bij aan het vertrouwen in de organisatie door consumenten en versterkt de trots van de werknemers. Enkele maanden later gonst de gegenereerde aandacht na, met de vermelding van CCC Zorg in het boek `Het geheim van snelle groeiers' (H. Mulder).

10. Planning & begeleiding

Goed plan, zorgeloze uitvoering

Communicatie behelst natuurlijk meer dan een persberichtje op zijn tijd. Een foldertje hier en daar. Of een nieuwsbriefje uit het niets. Een gedegen communicatieplan zorgt dat alle communicatiemiddelen elkaar goed aanvullen. De middelen moeten elkaar versterken, het beoogde beeld uitdragen en een afgeleide zijn van uw doelen.

Op basis van uw strategie, eisen, wensen en mogelijkheden stelt Tastbaar een praktisch en uitvoeringsgericht communicatieplan op. Vervolgens beschikken we ook over de uitvoerende kracht om hier vorm aan te geven. Met name bij piekbelastingen van de capaciteit van organisaties wordt deze service van Tastbaar gewaardeerd.

Altijd op tijd, binnen budget en conform specificatie. Tastbaar is regelmatig uitvoerend projectmanager voor opdrachtgevers om de geformuleerde doelen te realiseren. Projecten zijn gemarkeerd door een duidelijke begrenzing van de werkzaamheden en een herkenbaar tijdstip van afronding. In die projecten worden vaak heel diverse disciplines ingezet om tot het gewenste resultaat te komen.

Tastbaar neemt op verzoek de verantwoordelijkheid voor de regie van het project, het eindproduct en het eindresultaat. Turn Key, op tijd, binnen het budget en conform de specificatie. Vanaf plan tot uitvoering zorgt Veerkracht voor rust en zekerheid. Uitgaande van heldere doelen en verslaglegging.

Case: Verlichting

"Tastbaar heeft ons uitstekend geadviseerd en begeleid bij de integratie van ATH techniek in ons bedrijf", zegt Lennart Koek, directeur van Croon Elektrotechniek. Het betrof een overname van 350 medewerkers, verdeeld over vier vestigingen waarbij geen gedwongen ontslagen aan de orde kwamen.

"Binnen één week na de briefing aan Veerkracht ontvingen wij een helder en concreet plan van aanpak, inclusief een eerste cultuuranalyse, adviezen en een gefaseerde middelenplanning per doelgroep." Het plan vormde de basis voor alle communicatie-activiteiten. "We hebben Tastbaar als adviseur en uitvoerder actief betrokken bij het complete traject . De planning, zoals opgesteld door Tastbaar, werd daarbij gevolgd. De snelheid van handelen, de kwaliteit van de adviezen en de producten waren een verlichting voor onze organisatie en hebben de integratie uitstekend ondersteund."

Tastbaar verzorgde rond deze integratie onder meer de volgende producten: plan van aanpak, persberichten en media-aandacht, advertenties, externe en interne brieven, externe publicaties in relatiemagazines, interne presentaties, posters, ATH-Croon-maandberichten, diverse informatie-cd’s en een website voor de complete integratieproces-informatie.

11. Onderzoek

Laten we de waarheid meten

Kwalitatieve onderzoeken - zoals benchmarking, opinie-onderzoek, verkennende gesprekken, enquêtes, klanttevredenheidsonderzoeken en lezersonderzoeken - vormen een belangrijke contactkans met uw relaties en zijn uitstekende feedback-instrumenten voor u. Onderzoeksresultaten bieden altijd een moment van reflectie en u kunt ze gebruiken om uw strategie, beleid of acties te verbeteren.

Effectiviteitsonderzoek
In het modulaire programma Effectiviteitsonderzoek Communicatie van Tastbaar staat een complementaire set van onderzoeksmethodieken ter beschikking. Al naar gelang uw behoefte wordt een pakket samengesteld.
Opdrachtgevers kunnen onder meer kiezen voor:

 • Positionerings- en concurrentieonderzoek
 • Attitude- en overtuigingsonderzoek
 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Informatiebehoeftenonderzoek
 • Medewerkers-tevredenheidsonderzoek
 • Lezers-tevredenheidsonderzoek

Onderzoek kan eenmalig of over een periode worden verzorgd; online, schriftelijk, telefonisch of persoonlijk. Tastbaar heeft onderzoeken verzorgd voor onder andere International Merchandising, de Kinderbescherming, gemeente Maassluis, LNV (Directie Natuur) en Croon Elektrotechniek.

Kwalitatieve onderzoeken - zoals benchmarking, opinieonderzoek, verkennende gesprekken, enquêtes, klanttevredenheidsonderzoeken en lezersonderzoeken - vormen een belangrijk feedbackinstrument voor managers. Signalen kunnen zo worden geïnventariseerd en worden meegewogen bij het bepalen van het beleid. Tastbaar adviseert en coördineert kwalitatieve onderzoeken voor overheden en bedrijfsleven.

Case: Basis voor economisch beleid

De gemeente Maassluis wil op korte termijn een impuls en richtlijn voor het meerjarenplan economisch beleid samenstellen. Dat beleid moet wel geworteld zijn in de wensen en signalen van alle ondernemers, bedrijven en politici van de Zuid-Hollandse gemeente.

Tastbaar stelt daartoe een enquêteonderzoek op in het kader van Economische Verkenningen. Het onderzoek wordt breed gedragen: meer dan 80 procent van de aangeschreven partijen reageert. De resultaten worden geanalyseerd en blijken duidelijk en kwantificeerbaar. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd aan de verantwoordelijke wethouder en vervolgens toegelicht aan de commissie belast met de economische ontwikkelingen.

Op basis van de resultaten stelt Veerkracht vervolgens het Economisch Meerjarenplan Maassluis samen, conform de richtlijnen van de overheid. Na toevoegingen van de wethouder wordt dit beleid door de gemeenteraad behandeld en goedgekeurd.

12. Media-advies

Media-adviezen op diverse effectniveaus

Of het nu gaat om lokale promotieacties, regionale personeelsadvertenties of landelijke rtv-campagnes: op basis van het gewenste resultaat en een doelgroepanalyse bieden we een gericht en onderbouwd media-advies, inclusief diverse keuzen, voor het maximale effectniveau.

De consultants van Tastbaar kunnen u bijstaan in de advisering van de juiste mediamix en planning, opdat u een goede afweging kunt maken. Ook tijdens de inkoopfase van de mediaruimte zijn we u graag van dienst. Op deze wijze bent u verzekerd van het feit dat uw organisatie het meest uit de investering in de media kunt halen.

Vervolgens kan Tastbaar de volledige coördinatie en uitvoering op het gebied van media-inkoop, reservering en advertentieaanlevering verzorgen.
Dus ook voor de projectcoördinatie van uw campagne en de creatieve uitvoering is Tastbaar u van dienst.

Case: Werven of naamsbekendheid?

Deze technische dienstverlener wil haar naamsbekendheid in de markt duurzaam verhogen en is bereid hierin te investeren. Veerkracht adviseert - op basis van de langetermijnstrategie - om in één jaar twee burst campagnes in een multimediale mix van print, radio en tv uit te voeren, ondersteund met een doorlopende advertentiecampagne in specifieke vaktijdschriften.

In dezelfde periode wordt het Tastbaar en Croon duidelijk dat de steeds grotere schaarste aan technisch personeel een strategisch capaciteitsprobleem kan gaan vormen voor het bedrijf. Een specifiek media-advies van Tastbaar voor een gerichte HRM-campagne vormt de eerste stap naar een vervolgens verder ontwikkelde grootse en strategisch ingezette wervingscampagne.

Hierbij maakt Croon - met de C van Carrière - gebruik van onder meer landelijke dagbladen, Radio 538 en een Croon-promotieteam dat zowel technische scholen bezoekt als evenementen.

13. Merkenrechten

Wat is uw merk waard

Als u producten of diensten onder een bepaalde naam, logo of slogan aanbiedt, is het vervelend indien een ander bedrijf een identiek of een gelijkend merk gebruikt voor min of meer dezelfde waren of diensten. Vervelend is een understatement, omdat er veel tijd, energie en geld is gestoken in het opbouwen van de bekendheid van het merk, met de bijbehorende goodwill.

Men wil natuurlijk niet dat er bij de doelgroep verwarring optreedt over de herkomst van de producten. Ook is het niet de bedoeling dat een ander bedrijf 'mee gaat liften' op de bekendheid of de vertrouwdheid van uw merk. Om een en ander te voorkomen is het mogelijk uw merk en onderscheidingsteken te deponeren. Het is dan ook raadzaam dit zo vroeg mogelijk te deponeren, het liefst voordat het teken in de openbaarheid wordt gebracht.

Als u een merk voor de Nederlandse markt wilt laten deponeren kan Veerkracht dit voor u verzorgen. Wij deponeren namens u het merk bij het Benelux Merkenbureau, de nationale instantie op dit gebied. De bescherming strekt zich dan uit over België, Nederland en Luxemburg. Na depot bent u tien jaar in het bezit van uw merkrecht.

Case: Deponeren en beschermen

Eric Jan Luzac, de oprichter van het Luzac College, heeft een nieuw educatief plan. Hij wil particulier basisonderwijs introduceren in Nederland. Tastbaar schrijft voor Luzac het businessplan, verzorgt onderzoek en realiseert onder meer digitale en gedrukte roadshow-presentaties om interesse te wekken bij investeerders.

Bij deze voorbereidende werkzaamheden behoort ook ons advies om de gekozen merknaam, 'Luzac Private Elementary Schools', te deponeren en te beschermen. De naam wordt officieel vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau en ook alle internetdomeinnamen worden aangekocht.

Het private onderwijsinitiatief wordt enthousiast ontvangen door investeerders en participanten. De officiële start, op zeven locaties in Nederland, wordt verwacht in 2009.

• Vorm & Verleiden

14. Branding

Het merk laden

Het opbouwen of versterken van uw merk (branding) wordt gevoed door drie bronnen: content, design en beleving.

Branding by design gebruikt de kracht van consistente en verrassende beeldtaal. Esthetiek is daarbij nooit het solistische uitgangspunt. Functionele creativiteit wel. Want het doel moet geheel in lijn zijn met uw branding-strategie, en dus gebaseerd zijn op hoe u meent dat de doelgroep u moet ervaren, om nog beter zaken te kunnen doen.

Cognitief en gevoelsmatig
Tastbaar is uw sparringpartner in dit proces en helpt u graag. De ontwerpers van Tastbaar hebben onder meer meegewerkt aan Branding by design voor Philips en Ericsson. Het gaat daarbij om de 'stopping power' van het design, de bewuste en onbewuste associaties, belofte, functionaliteit en de herkenbaarheid: cognitief en gevoelsmatig. Deze merkbeleving in vorm ontwikkelen we speciaal voor u.

It's about communication between people

Technologieconcern Ericsson moet de private markt van telecom-operators bereiken en daarnaast ook de consumentenmarkt benaderen dankzij hun uitvinding GSM. Een wereldwijde proactieve branding is belangrijk om de groei te faciliteren.

Erik van der Geest is betrokken bij de ontwikkeling, implementatie en creatie van deze branding, waarin de eindgebruiker centraal staat, het bedrijf een persoonlijk gezicht krijgt en de essentie van Ericssons core business wordt benadrukt: "It's about communication between people, the rest is technology."

De wereldwijde corporate advertentiecampagne wordt ontworpen in samenwerking met Ted Bates in Denemarken. De corporate presentatie wordt conform de brandingstrategie onder directie van Erik van der Geest volledig gerestyled.

15. Huisstijlontwikkeling

Herkenbaar worden en blijven

Tastbaar ontwikkelt huisstijlen met een intelligent en stapsgewijs plan van aanpak. Eén waarmee u jarenlang herkenbaar wordt en blijft voor anderen.

De stijl van uw huis communiceert het karakter en de kwaliteiten van uw organisatie. Niet voor niets heet een goed ontwikkelde huisstijl een corporate identity. Tastbaar geeft uw organisatie graag een passend profiel door een huisstijl te ontwerpen. In vorm, typografie, beelden, kleur en papierkeuze. Passend bij de identiteit van uw onderneming en passend bij de professionele verwachtingen van de doelgroep.

Een klassieke must do
Met name bij de (her)introductie van uw bedrijf of organisatie is het bewust ontwerpen van de huisstijl een klassieke must do. Uw huisstijl wordt op vele media toegepast. Onder meer visitekaartjes, briefpapier, enveloppen, advertenties, brochures, naamborden en in digitale media als e-mail, websites, presentaties en templates.

De kwaliteit van het leven

Het luxe woonzorg-concept voor senioren in Den Haag heeft nog geen naam en nog geen eigen gezicht. Tastbaar ontwikkelt de naam én de huisstijl die de goed bemiddelde doelgroep met klasse moet aanspreken en de luxe kwaliteit en goede zorgen van de onderneming uitstralen. Residence Chateau vindt zijn topvorm in een klassiek moderne letter, gecombineerd met een sterk herkenbaar beeldmerk van een gestileerde zon.

De huisstijl wordt doorgevoerd in briefpapier, brochures, een informatiemap, banners, parkeerborden, advertenties en de website:www.residencechateau.nl

16. Beeldmerken

Beeldmerken

Een beeldmerk voor uw product of dienst werkt als totem: herkenbaar, centraal en formerend. Het onderscheidende beeldmerk moet natuurlijk wel binnen de beeldassociaties van uw doelgroep vallen. We verwachten tenslotte andere beelden en vormen bij een industrieel product dan bij een parfum.

Bij de ontwikkeling van uw beeldmerk analyseren we eerst uw product, uw doelgroep en uw wensen. We gaan vervolgens enthousiast de eerste beeldconcepten ontwerpen. Pas daarna volgt een omgevingsstudie: we onderzoeken de nationale en internationale beeldtaal in de branche en voor gelijksoortige producten. Met inzicht in de traditioneel aanvaarde beeldtaal (vorm en typografie) en de trends ontwerpen we nu enkele definitieve beeldmerken op maat: 'inside the box' en 'outside of the box'. In samenspraak en na het pre-testen van het beeldmerk bij de doelgroep, is een trefzeker beeldmerk het resultaat.

Tastbaar heeft beeldmerken ontwikkeld voor onder meer de Stichting Industriële Reiniging, Seal Security Systems, MAN consultants en de Tempomaat.

Tempomaat in beeld

De door Technofysica ontwikkelde Tempomaat is een zegen voor het milieu en de portemonnee van rederijen. De overheid gebruikt de Tempomaat zelfs als schoolvoorbeeld van groene oplossingen. Wetenschappelijke instituten als TNO bewijzen de meerwaarde van het brandstofbesparende systeem voor de binnenvaart. Eén probleem: de Tempomaat heeft geen herkenbaar gezicht.

Tastbaar wordt verzocht een uniek beeldmerk te maken, waarin de groene kwaliteiten van het systeem visueel zijn verwerkt en waarin de varende doelgroep zich herkent. De Tempomaat is eindelijk herkenbaar in beeld.

17. Conceptpresentaties

Masterplan in de kiem betekent vorm

Uw meest complexe of prille gedachten op zo'n intrigerend heldere wijze presenteren dat er geen twijfel bestaat over de professionaliteit van de afzender en de kwaliteit van de idee. Tastbaar doet het voor u.

Tastbaar maakt van uw verhaal een overtuigende presentatie om een stevige, inspirerende en gefundeerde indruk te maken. Professionals verwachten niet anders.

Tastbaar ontwerpt presentaties voor managers en directies op papier en voor digitaal gebruik (Powerpoint of Flash), met verhelderende beelden, een intelligente opbouw, enthousiasmerende illustraties of audio. Deze presentaties worden ingezet voor pure marketingcommunicatie- of voorlichtingsdoeleinden. Bijvoorbeeld om een masterplan toe te lichten, te verkopen en draagvlak te vormen. Of om een abstract strategisch beleid duidelijk voor ogen te brengen van de doelgroep.

Concept- en businesspresentaties zijn ontworpen voor onder meer Ericsson, VWA, LNV, TBI techniek, MTS Christiaan Huygens, Luzac en East Side Productions, in vormtaal gericht op ontvangers als Nokia, Mercedes, Exact, provincies, ABN AMRO en YamYamToGo.

Pure beleving voor Nokia

Nokia gaat twee salespromotiondagen organiseren om hun nieuwe mobiele telefonieproductlijnen te lanceren. Het evenement moet draaien om beleving. Om het concept voor dit evenement weer te geven, maakt Tastbaar een presentatie op papier en in Flash voor Nokia in Brussel.

18. Digital design

Eye candy verrast en informeert

De mens reageert alert op beweging en afwijkende kleuren. Een dwingend overblijfsel van ons oerinstinct, diep verankerd in onze psyche. Spannend en dynamisch vormgegeven digitale presentaties kunnen dan ook rekenen op aandacht en laten een professionele indruk achter.

Tastbaar ontwerpt digitale presentaties met net dat beetje extra: met tot de verbeelding sprekende illustraties, geluid, bewegend beeld en geïntegreerde video-opnamen. Presentatie op corporate-, beleids-, project- of sales- en marketingniveau. Voor als u uw boodschap net iets beter wilt laten overkomen.

Beurspresentaties en saleskits
Met een flashpresentatie kan bijvoorbeeld in korte tijd en tegen relatief lage kosten een uitstekende beurspresentatie worden samengesteld. Digitale presentaties zijn ook een ideaal middel voor de samenstelling van een compacte presentatie- en saleskit. Binnen één menustructuur op een cd-rom kunnen bijvoorbeeld meer dan 40 verschillende diensten- of productpresentaties worden ondergebracht, met bijvoorbeeld twintig digitale slides per onderwerp. Vraag gerust om een presentatie van onze portfolio.

Case: Stijlvol onderscheidend

Voor MAN consultants heeft Tastbaar een stijlvolle effectieve flashpresentatie gemaakt die alle diensten, werkgebieden en voorbeeldprojecten van deze externe insider op ontspannen wijze toont. De presentatie van deze kennisleverancier wordt gebruikt voor events en als hand-outs meegegeven aan prospects.

Op onderscheidend niveau ondersteunt Man consultants overheden en private partijen binnen de werkgebieden infrastructuur, verkeer en vervoer, energie, beheer en onderhoud, directievoering en toezicht.

19. Boeken

Maak een blijvende indruk

Een boek moet lumineus, maar niet volumineus zijn. Wilt u een speciale publicatie die een blijvende indruk achterlaat? Die met warm enthousiasme ontvangen wordt, een ongekende respons genereert en die jaren nadien nog steeds gewaardeerd wordt? Veerkracht bedenkt en ontwerpt voor u een special edition. Eye candy, met een aparte designinvalshoek; het gekende versus het onverwachte.

De creatie van een speciale uitgave voor u begint bij de vaststelling van de uitgangspunten, de thematiek en de wijze waarop die vormgegeven wordt. Keuze van de papiersoorten, fotografie, illustraties, typografie, preegdruk-, stans-, vouw- en lasertechnieken... alles kan bijdragen aan uw memorabele publicatie.

Creatief, intrigerend en geraffineerd
De aanpak van Tastbaar Special Editions maakt uw publicatie tot een speciale. Creatief van opzet en gegarandeerd intrigerend qua vorm. Of het nu een gelegenheidsuitgave betreft, corporate storytelling, exclusief bedrijfsperiodiek, jaarverslag, jubileumuitgave of relatieboekwerk. Tastbaar maakt van uw verhaal een duurzaam en geslaagd geschenk.

Met gouden keurmerk

Na ruim een eeuw wordt de ambtenarenfunctie van keurmeester opgeheven. Ruim 700 keurmeesters verliezen hun status en hun vertrouwde werkgever. Zij worden gesaneerd of komen in private dienst. Tastbaar bedenkt, schrijft en ontwerpt namens de VWA een afscheidsboek met de verhalen en favoriete recepten van 40 keurmeesters.

Het naslagwerk voor deze beroepsgroep wordt schitterend vormgegeven op 150 pagina's, inclusief een hardcover met gouden opdruk van het overheidskeurmerk.

20. Magazines

Durven spelen met beelden

Een intern of extern relatiemagazine biedt de moge-
lijkheid om een aantal onderwerpen breed uit te meten. Veerkracht maakt met plezier gebruik van deze ruimte om iedere keer weer een magazine te maken, dat eigenlijk een cadeautje is.

Tastbaar verplaatst zich feilloos in de belevingswereld van de lezer door interviews interessant weer te geven en de artikelen smakelijk en informatief op te maken. We kennen de slimme redactionele opbouw van bladen en spelen met beelden die de lezers bewust en onbewust signaleren. Ons doel: we willen dat uw relatie uw merk beleeft, uw verhaal leest.

Een bewijs hiervoor is onder andere de Switch, het relatiemagazine van Croon Elektrotechniek (oplage 4.000 exemplaren, drie edities per jaar). Uit onafhankelijk onderzoek bleek dit magazine als meest interessante uit de bus te komen. Mede dankzij de onderscheidende beeldtaal die als beste werd gekwalificeerd in vergelijking met vele andere magazines in de branche. Een kroon op ons werk: we durven te spelen met beelden om uw verhaal neer te zetten.

Opmerkelijk

Bij het ontwerpen van magazines hebben we een duidelijk doel voor ogen: we willen dat uw relatie het blad gaat doornemen, dat hij uw merk beleeft en uw verhalen leest. Switch is het door ons ontwikkelde en ontworpen relatiemagazine van Croon Elektrotechniek.

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dit relatiemagazine als meest interessante uit de bus te komen, mede dankzij de opmerkelijke beeldtaal die als beste werd gekwalificeerd. Een kroon op ons werk: want we spelen juist met beelden om uw verhaal over te brengen.

21. Brochures

Mogen wij uw verwachtingspatroon overtreffen?

Tastbaar maakt brochures die in alle voegen kloppen. Met aantrekkelijke typografie, krachtige beelden, illustraties en een inspirerende opbouw.

Uw brochure zien we als een uitgebreid visitekaartje. Een samenvatting van uw boodschap en belofte. We spelen de relatie tekst versus beeld op spannende wijze uit. Etaleren uw boodschap glashelder in een verrassend mooie omgeving. Vorm, beeld en materiaalgebruik boeit de ontvanger tot op de laatste pagina. En zo hoort het.

Tastbaar heeft op het gebied van brochures haar sporen ruimschoots verdiend. Van overheden tot non-profits en van business-to-business tot business-to-consumers. Wij nodigen u graag uit om met ons in zee te gaan. Onze vraag: mogen wij uw verwachtingspatroon ruim overtreffen?

Het hoofd koel houden

Het Instituut voor Psychotrauma is sinds de MKZ-crisis in 2001 een goede relatie geworden van Tastbaar. Tijdens de MKZ-crisis werd Tastbaar ingezet om binnen 48 uur een brochure te schrijven, te ontwerpen en te drukken voor de duizenden crisismedewerkers. Tastbaar hield het hoofd koel in de hectiek van de crisis en zorgde zonder problemen voor deze ultieme spoedproductie.

Tastbaar wordt sindsdien regelmatig ingezet voor copywriting en ontwerpen voor het Instituut. In 2008 tekende Tastbaar voor een restyling van het logo en alle huisstijldragers, inclusief de nieuwe ontwerpen voor een 15-tal brochures, documentatiemappen en folders.

Rust, vertrouwen en menselijkheid vormen daarin de centrale uitgangspunten van het ontwerp. Het Instituut voor Psychotrauma is namelijk het expertisecentrum op het gebied van de effecten van schokkende gebeurtenissen op mens, organisatie en maatschappij. Zie ook www.ivp.nl

22. Nieuwsbrieven

Schoonheid krijgt altijd meer aandacht

De nieuwsbrief heeft het vluchtige karakter van een krant. Maar dit karakter mag nimmer de overhand krijgen. De nieuwsbrief fungeert namelijk als belangrijke bron van actualiteit, als naslagwerk en imagoversterker tegelijk, en moet dat ook uitstralen.

Schoonheid krijgt altijd meer aandacht. Tastbaar besteedt daarom veel aandacht aan het basisontwerp van uw nieuwsbrief: het format en de grid. We kijken scherp naar de afwerking in beeldtaal en lay-out. We willen verzekerd zijn van de aandacht van de lezer en hem vlot laten inzoomen op het thema dat u wilt belichten.

Twee pagina's, vier pagina's, acht pagina's of meer? A5, A4, A2, met of zonder digitale editie via e-mail of voor uw internetsite? We nemen al uw zorgen uit handen: van fotografie tot reproductie, van tekst tot verzending.

Tastbaar heeft succesvolle nieuwsbrieven ontwor-
pen en verzorgt deze voor onder meer de Raad voor de Kinderbescherming, Ericsson, Hot Sound Import, het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, ATH techniek en het Rotterdams Zomercarnaval.

Zomercarnaval nieuwe stijl

In 2006 staat het traditionele Zomercarnaval in het teken van innovatie. Tastbaar wordt door de organisatie verzocht om een eenvoudig, maar professioneel ontwerp te maken voor de nieuwsbrief nieuwe stijl.

Hierin moet deze innovatie volledig herkenbaar zijn, maar tegelijkertijd moet de traditionele 'passie' er nog vanaf spetteren.

23. E-newsletter

Maximaal bereik tegen laagste kosten

E-newsletters en marketing zijn een perfect middel om uw bestaande relaties of potentiële relaties te benaderen. Het grote voordeel is dat u een maximaal bereik heeft tegen de laagste kosten. Gepersonaliseerd en doelgericht kunt u zich zichtbaar en regelmatig presenteren aan uw geïnteresseerde relaties. Bovendien kunt u exact nagaan op welke wijze elk van uw relaties deze informatie tot zich heeft genomen.

Van nieuwsbrief tot promotiemiddel
E-newsletters en marketingcommunicatie kennen vele variaties. Via e-marketing kunt u relaties bijvoorbeeld herinneren aan de jaarlijkse onderhoudsbeurt, informeren over uw nieuwe dienst of de laatste aanbiedingen.

Tastbaar beschikt over de actueelste digitale technieken en response generation systems om uw boodschap over te brengen. Tastbaar kan het gehele traject (concept, vormgeving, tekst, verzending en rapportage) namens u verzorgen. Uiteraard handelt Tastbaar daarbij conform de juridische normen en eisen.

Primeur voor LNV

Tastbaar introduceerde in 2000 de allereerste e-newsletter voor het ministerie van LNV. De effectiviteit, snelheid en prijs/prestatieverhouding bleken overtuigend. De primeur is een blijver geworden.

Het digitale ontwerpteam verzorgt sindsdien ook e-newsletters voor Phillips, en persoonsgerichte e-promotie voor Pon en vele andere grote en kleine spelers in de markt. Met een uitgebreide actielijst worden de newsletters puntsgewijs en zorgvuldig ontworpen, getest en verzonden. Voor het e-team van Tastbaar kent dit communicatiemedium geen belemmering om - voor u - tot verrassende resultaten te komen.

Tastbaar introduceerde in 2000 de allereerste e-newsletter voor het ministerie van LNV. De effectiviteit, snelheid en prijs/prestatieverhouding bleken overtuigend. De primeur is een blijver geworden.

24. Websites

Vraag gerust om een presentatie van ons portfolio

Het multimedia designteam van Tastbaar staat onder leiding van Robert Kerssing en heeft al vele organisaties een professionele digitale presence gegeven op het web. Denk aan opdrachtgevers als Philips en het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar ook aan Rowwen Hèze.

Het realiseren van een optimale site vraagt om kennis van zaken en een zorgvuldige coördinatie tussen de verschillende interne partijen bij de opdrachtgever en de uitvoerende creatieven en programmeurs. Tastbaar neemt als centrale projectmanager de volledige verantwoordelijkheid op zich, van wens naar werkelijkheid. Het team van Tastbaar wordt bij deze producties geleid door een senior consultant communicatie en een senior multimedia designer. Zij hebben onder andere gewerkt voor IBM, Phillips, Bakkersland en Analytico Eurofins. De consultant en de designer inventariseren de wensen, adviseren de technische en inhoudelijke oplossingen, stellen een plan van aanpak op, verzorgen de verslaglegging, het ontwerp, de techniek en het contentmanagement.

Orderformulieren, intranet, blogs of een content management systeem; Veerkracht garandeert dat de integratie van uw online wensen leiden tot het gewenste gemak en effect. Vraag gerust om een presentatie van onze portfolio.

Case: te bedenken

Tekst.

25. Fotografie

Ideaal in de context

Een foto zegt meer dan duizend woorden. Maar welke woorden? In de visie van Veerkracht behoeft een goede foto geen uitleg. Deze moet wel het ideale koppel vormen met de tekst en in de context passen, of simpelweg de doelgroep intrigeren.

Tastbaar werkt samen met een vast team van professionele fotografen met ieder hun eigen disciplines en ervaringen. Veerkracht houdt de regie waar nodig strak, maar laat de teugels vieren als een creatieve invulling van de fotograaf gewenst is. Dit om het beste resultaat te bereiken.

Tastbaar biedt de volgende diensten:

 • Fotoredactie en inkoop
 • Reportages
 • Portretfotografie
 • Productfotografie
 • Natuurfotografie
 • Fotobewerkingen

Case: Fotografie

Fotografische beeldtaal verdient uw aandacht in elk communicatietraject. Fotografie versterkt de boodschap en beweegt uw doelgroep tot aandacht. We weten hoe.

26. AV-producties

AV-producties

Bewegend beeld is een zeer effectief en overtuigend communicatiemiddel. Tastbaar maakt professionele AV-presentaties voor bedrijven, instellingen en overheid.

Als commercial op tv, voor een bedrijfspresentatie, als sfeermaker bij evenementen, voor de beeldende verkoop van een dienst en product of als voorlichtend medium. Ook het integreren van hoogwaardige videobeelden in internetsites of cd-presentaties biedt uitstekend communicatiemogelijkheden.

Van idee tot vertoning
Idee, scripts en teksten worden in goed overleg met onze opdrachtgevers vervaardigd. Het projectmanagement en de productiecoördinatie zijn in handen van Tastbaar. Voor de opnamen op locatie beschikken wij over diverse ervaren regisseurs en camerateams. Voor digitale illustraties worden onder meer twee- en driedimensionale animators ingezet.

De corporate trailer

Hoe introduceer je in drie minuten een technisch bedrijf dat meer dan twaalf verschillende markten bedient, bijdraagt aan nationale topprojecten en een grote klanttevredenheid kent? Voor Croon Elektrotechniek is daartoe een corporate trailer geproduceerd waarin de techniek, de daadkracht, de filosofie en de reputatie van het bedrijf tot uiting komen.

Gekozen is om de techniek achter vijf toonaangevende projecten in sneltreinvaart te tonen. Dit is gedaan met driedimensionale grafische beelden die gemonteerd zijn over beelden van de Westerscheldetunnel, twee ferry's, de stormvloedkering, de Erasmus Universiteit en Urenco. Daarbij gebruikmakend van split-screen technieken.

Met beelden van het bedrijf in actie - dag en nacht - en uitspraken van diverse managers worden de filosofie en visie van het bedrijf toegelicht. Voor deze corporate trailer is speciaal op de filmbeelden gesneden muziek gecomponeerd. Dit alles onder artdirection van Tastbaar. Van de corporate trailer bestaat ook een gedrukte corporate presentatie in handzaam formaat van 24 pagina's.

27. Advertenties

Advertenties

Een advertentie is zelden eenmalig en vormt vaak een onderdeel van een campagne of lijn. Voor het uitzetten van succesvolle advertentielijnen en campagnes is Veerkracht een ervaren en intelligente partner voor u.

Het beeldconcept en de 'tone of voice' die deze advertenties voeren, zijn de belangrijkste schakel hierin. Een uitgekiend grid is onmisbaar en zorgt voor een eenduidige uitstraling. Al deze aspecten versterken de waarde van uw product of dienst. Of het nu gaat om meer naamsbekendheid of om uw diensten beter in de markt te verankeren; Tastbaar weet als geen ander de juiste toon te zetten om uw doelgroep te bereiken en te informeren.

Volledige designlijn, full service

Voor de grootste in elektrotechniek gespecialiseerde onderneming van Nederland verzorgt de designstudio van Veerkracht de complete mediacoördinatie en de ontwerpen voor de advertenties.

Tastbaar heeft in fase 1 - een periode van ruim een jaar - eerst een basisformat toegepast voor alle advertenties om eenheid te brengen in de diverse advertentie-uitingen. In fase 2 is een volledige designlijn ontwikkeld voor advertenties, afgestemd op de markt.

De vijf verschillende niveaus van basisontwerpen verschillen subtiel in look & feel, maar communiceren ieder voor zich het krachtigst naar de specifieke doelgroep, terwijl de visuele identiteit van de opdrachtgever consequent doorgevoerd is. Tastbaar verzorgt niet alleen het ontwerp, de fotoredactie en de tekstuele invulling, maar tevens een deel van de mediaplanning, inkoop van ruimte en de levering aan de uitgeverijen

28. Beursstands

Beursstands

BMW, Brabantia, Croon, Res Pharma, Try Care, Sabo, Smid

29. 3D

Man Engenius

Tekst 3d etalage..

32. In & Outdoorreclame

In- en outdoorreclame

Het onmiskenbare effect van signing is de onder-
steunende attentiewaarde ervan, altijd bedoeld om de merkbeleving van en attentie op uw product of dienst te versterken.

Tastbaar verzorgt creatieve en sterk communicerende ontwerpen voor onder meer de volgende media:

 • Bedrijfsauto's
 • Beursfotowanden
 • Posters
 • Vlaggen
 • Banieren
 • Billboards
 • Lichtreclameborden
 • Relatiegeschenken
 • Promotieartikelen
 • Kleding
 • Speciale producties

Tastbaar zoekt met u naar de meest effectieve oplossing en ontwerpt de meest functionele toepassing: creatief en vooral overtuigend in vorm. We verzorgen daarbij - zo u wenst - het gehele traject van A tot Z.

Case: enkele merken

 • Beursstands voor:  Siemens, BMW, Brabantia, Croon, Res Pharma, Troy Care, Sabo, Smid
 • Cocktail-menukaart in plastic koker voor Bols/Foodlab,
 • Autobeletterling voor: Haags Delight
 • informatiebanners voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
 • Vlaggen voor: BP, G-Star, Vodafone, Volvo, Brabantia

• Teksten & Storytelling

33. Redactioneel management

Ideaal voor continuïteit en kwaliteit

Het samenstellen en onderhouden van een magazine, website, nieuwsbrief of beleidsnota vraagt aandacht, tijd en deskundigheid. Van het schaven aan een redactionele formule, het correct informeren van betrokkenen tot het aansturen van redacteuren, fotografen en vormgevers. Met redactioneel management biedt Tastbaar organisaties een sterke professionele redactie en coördinatie die optimaal inspeelt op de doelen en wensen van uw organisatie.

We adviseren over het copy platform, het format en het plan van aanpak. Beleggen vergaderingen, verzorgen de teksten en bewaken deadlines, kwaliteit en doelstellingen. We doen de eindredactie en zorgen desgewenst voor de begeleiding van de vormgevers, zetten de publicatie op het net en coördineren met de drukkerijen tot aan de bezorging op het adres.

Totale redactionele begeleiding
De service redactioneel management is ideaal voor de continuïteit van nieuwsbrieven, magazines en dynamische websites, maar ook voor de totale redactionele begeleiding bij het (her)positioneren van een organisatie. Wanneer de website, brochurelijnen, folders en de magazines in een korte tijd geschreven (of herschreven) moeten worden, garandeert Veerkracht een perfecte simultane productie; één die de opvattingen over uw bedrijf of organisatie op eenduidige wijze verwoordt en bij uw doelgroep versterkt via elk medium.

In goede handen

Met onze service redactioneel management is uw redactionele invulling in uitstekende handen, zonder zorgen. Enkele referenties zijn:

 • Het ministerie van LNV
  3 Nota's van Antwoord, 1 boek, 18 nieuwsbrieven en 12 brochures

 • Ericsson
  Corporate Presentation, Corporate Communications Handbook en externe corporate magazines

 • KBB
  Interne bladen Praxis, interne bladen en publicaties Hema

 • Croon
  6 websites, 30 verschillende brochures, 25 folders, 15 in- en externe magazines, diverse sociaal en financiële jaarverslagen, 15 persberichten, 100 advertenties en AV-producties

 • A. Hak Nederland
  6 brochures, corporate website en 6 externe magazines

 • International Merchandising
  4 School Magazine Agenda's (The Next Generation en Pour Elle), 3 verschillende folders, diverse persberichten, 10 advertenties

 • Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees/ VWA
  18 Personeelsmagazines, 3 brochures, 6 folders, 3 Veranderkranten, diverse presentaties

 • ONS Groep
  5 brochures, 9 advertenties, 2 direct mailings

34. Copywriting

Goede copy is als een gesprek

Goede copy heeft maar één doel: respons genereren. Elke onnodige toevoeging is in dat kader een aanslag op de aandacht van de consument. Goede copy is als een gesprek. Copy is de stem van het merk. Alsof het merk bij je aan tafel zit.

Het is niet een 'koop mij' stukje tekst met louter productvoordelen. Goede copy zit vol emotie. Net als een goede salesman. Bij elke zin die hij uitspreekt ben je benieuwd wat hij daarna zal gaan zeggen.

Goede copy is duidelijk en overtuigend. Zó, dat de consument alleen nog voor jouw merk of product wil gaan. "He just has to have it now." Goede copy is niet altijd grammaticaal correct. Het is niet perfect, net zoals mensen niet perfect zijn en niet perfect spreken. Goede copy bedient zich - ook - van spreektaal. Copy is immers een gesprek op papier, of zoals u merkt, het scherm.

Mocht u teksten nodig hebben voor advertenties, direct mailings of brochures die mensen bewegen tot actie: wij bij Tastbaar weten hoe we die moeten schrijven en we zijn u bijzonder graag van dienst.

Case: Soepele tekst voor BP

U kent BP. Deze groene leider in energieproducten komt u geheid dagelijks tegen. BP is aanwezig in de slagaders en in de haarvaten van alle belangrijke economische sectoren. Wereldwijd. Zelfs voor de agrarische sector.

Voor deze primaire sector heeft BP een specifieke smeerolie samengesteld voor het soepel laten lopen van landbouwmachines. Met een belofte voor minder brandstofverbruik en een langere levensduur van de motor.

BP-dealers in Nederland worden gestimuleerd om hun locale relaties met dit nieuws via direct mailings te benaderen. Uiteraard wordt er gestreefd naar een stijging van de verkoop van smeerolie en het vergroten van het BP-marktaandeel. Tastbaar schrijft de mailing voor de dealers en de ondersteunende folder, en verneemt later dat deze salespromotion-actie gladjes is verlopen. BP weet hoe zij haar relaties moet raken. Marktleider wordt je niet zomaar.

35.  Speeches

De speech als gerecht: het moet naar méé

Goede speeches of presentaties spelen in op de beperkte attentiespanne van het publiek. Met opmerkelijke beeldspraak, met amuserende feiten, een aardige belofte en sterke oneliners. Al of niet ondersteund met visuele presentaties. Zo brengt u het publiek een smaakmakend sterk verhaal, zonder af te willen dwalen van de kernboodschappen die u wilt overbrengen.

De speech als pizza
De wetenschappelijk bewezen standaardformule voor speechwriters is een simpele drie-eenheid: je kondigt aan wat je wilt vertellen, je vertelt het vervolgens en daarna vertel je samengevat wat je hebt verteld. Tastbaar ziet die formule als de traditionele bodem van een pizza. De daadwerkelijke kracht zit in de aantrekkelijke ingrediënten die we toevoegen: het taalgebruik, de beeldspraak, de verpakking van de kernboodschappen, een persoonlijk aspect en de doelgroepgerichte aanpak.

Tastbaar schrijft inspirerende speeches voor personen bij de overheid en in het bedrijfsleven. Speeches die aansluiten op de persoonlijkheid van de spreker, de context van de bijeenkomst, de doelstelling van de spreker. Speeches die een uitstekende inhoudelijke en gevoelsmatige indruk achterlaten. Die een voldaan gevoel achterlaten, voor spreker en publiek.

Speech voor Patel en Bridget

Het beursgenoteerde sofwarebedrijf Exact organiseert jaarlijks een bijzondere bijeenkomst voor al zijn Nederlandse dealers. Met een avondvullend gala wordt de waardering voor deze relaties versterkt en worden awards uitgereikt aan de wederverkopers.

Het evenement wordt gepresenteerd door een bekende Nederlander en kent diverse speechmomenten voor het management van Exact: over de behaalde resultaten en de visie voor het komende jaar. Veerkracht schreef voor Exact onder meer speeches voor de voorzitter, de CEO van Exact, de heer Raj Patel.

Deze speech is overigens onderdeel van het totale presentatie-
script dat Veerkracht samenstelt. Hierin worden ook de presen-
tatieteksten van bijvoorbeeld Bridget Maasland opgenomen.

Overige referenties betreffen onder meer speeches voor het MT van USG, Perry Sport, Ericsson, Residence Chateau, de VWA en TBI Techniek.

36. AV-script

Geconcentreerde communicatiekracht

Kort, snel en duidelijk geïnformeerd worden. Dat is wat iedereen het liefst wenst. Kortere teksten met meer dynamische beelden, inclusief geluid, blijken minder moeite te kosten om op te nemen.

Beeld en dynamiek
Algemene AV-producties als bedrijfsfilms, promotie-
films en voorlichtingsprogramma’s kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het geconcentreerd en eenduidig overbrengen van uw verhaal, uw doel en uw beloften.

Met commercials kunnen een opmerkelijke naamsbekendheid en dito productvoordeel worden gegenereerd, die leiden tot een voorkeur van de consument of een positieve houding in beeldvorming over uw organisatie of visie.

Tastbaar schrijft scripts voor AV-producties. Of het nu een voorlichtingsprogramma van een ministerie betreft, een radiocommercial voor een woonbou-
levard, een bedrijfspresentatie, leaders of een productfilm.

Dat doen we nuchter, met kennis van zaken, een gezonde dosis strategisch inzicht, enthousiasme en een doelgericht uitvoerend team.

Set yourself Free!

KPN omarmt de DECT-technologie. Net als de gemiddelde consument en de zakelijke markt. Want dankzij DECT is draadloos telefoneren in en rond het huis en op de werkvloer de normaalste zaak van de wereld geworden. Geen enkele consument kan tegenwoordig zonder. Geen enkel bedrijf werkt zonder.

Om de DECT-producten van het Zweedse Ericsson in de Primafoon-winkels van KPN stevig te promoten, stellen we een AV-presentatie samen. We schrijven het script, begeleiden het project en de voice-overs. Het comfort van het Freeset-systeem van Ericsson en zijn superioriteit ten opzichte van andere DECT-systemen voor de zakelijke markt worden in vijf minuten toegelicht. doel: de salestarget voor KPN en die van DECT-uitvinder Ericsson ondersteunen met inspirerende salespromotionbeelden.

37. Interne Magazines

Verhalen en informatie voor alle medewerkers

Elke organisatie met meer dan 1.000 medewerkers, verdeeld over verschillende vestigingen of divisies, kent de toegevoegde waarde van het interne magazine.

Het medium is prima in te zetten als top-down en bottom-up communicatie-instrument. Berichten van management en staf vormen een aantrekkelijke combinatie met de verhalen van de werkvloer. Het doel van een intern magazine is om te informeren, te motiveren en de cultuur en samenhang van de organisatie te versterken.

Interne magazines komen in net zoveel vormen voor als dat er bedrijven zijn. Ze kunnen speels, commercieel, journalistiek of formeel worden ingedeeld en geschreven.

Tastbaar kent de waarde van interne magazines en kan de redactie geheel of deels voor u verzorgen. We bieden een breed palet aan schrijfstijlen en formats: van levendige reportages over specifieke afdelingen tot formele interviews, van artikelen over beleidsonderwerpen en strategische gesprekken met management tot luchthartige 'wistjedatjes' ... et cetera.

Tastbaar heeft bijgedragen aan de interne magazines van onder meer KPN, Praxis, HEMA, TBI holdings, het ministerie van LNV, Ericsson en CWS.

Case: Licht en luchtig, toch inhoud

De Praxis-familie bestaat uit honderden enthousiaste medewerkers, werkzaam in tientallen vestigingen in Nederland. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij de retailer is laag en het opleidingsniveau ligt op vmbo-niveau.

Dat betekent dat het personeelsmagazine 'Spijkerschrift' licht en luchtig wordt gehouden in beeld en tekst, maar toch een stevige inhoud heeft.

De artikelen zijn kort en kennen een groot human interest-gehalte. Er is ruimte voor humor, de 'tone of voice' is populair, maar in elke uitgave staan voldoende serieuze onderwerpen.

De onderlinge cultuur versterken, medewerkers in de 'spotlight' zetten en belangrijke onderwerpen als een nieuwe directie of nieuwe contracten onder de aandacht brengen staan centraal in 'Spijkerschrift'. Het wordt verstuurd naar alle fulltime en parttime medewerkers.

38. Beleidsverwoording

Beleidsverwoording

Onder het specialisme beleidsverwoording verstaat Tastbaar het zorgvuldig vertalen van overheidsvraagstukken naar diverse doelgroepen. Tastbaar helpt bij het helder en toch correct verwoorden van complexe en gevoelige beleidsonderwerpen in de politieke omgeving.

Nota's, nieuwsbrieven, brochures, FAQ en websites. Tastbaar verzorgt deze redactionele dienst sinds jaren voor lokale, bovenlokale en internationale overheidsinstanties, variërend van de gemeente Maassluis tot de provincie Zuid-Holland, van het ministerie van Justitie in Den Haag tot en met het ministerie van Milieu in Praag.

Beleidsverwoording verzorgt redactionele werkzaamheden voor:

 • Brieven (bijvoorbeeld aan de Tweede Kamer)
 •  Nota's van Antwoord en Nota's van Toelichting
 •  Voorlichtingsbrochures
 • Boeken
 • Persberichten
 • Nieuwsbrieven/magazines
 • Speeches
 • Jaarverslagen
 •  FAQ
 • Website-content
 • PowerPoint/flashpresentaties en andere digitale   producties

Case: Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wordt - in het verlengde van het Akkoord van Lissabon en het Innovatieplatform - geacht een stimulerend innovatiebeleid op te stellen.

Het interne conceptrapport van de provincie kent circa 120 pagina's, samengesteld door vele verschillende ambtenaren en verschillende afdelingen. Het is een lappendeken qua structuur, taalbouw en stijlen. Definities, bronnen, begrippen en kennisclusters buitelen over elkaar heen van de ambitie; een stevige redactie om de lezer echt te kunnen bereiken is op zijn plaats.

Tastbaar analyseert, structureert, harmoniseert en bewerkt de teksten in opdracht. De redactionele bewerking wordt afgestemd en besproken. Het resultaat is een heldere publieke presentatie van de beleidsuitgangspunten en acties die de provincie onderneemt om de economie in Zuid-Holland een opwaartse impuls te geven.

39. Informatieve teksten

Onze boodschap beklijft

Geschreven materiaal is een krachtige basis voor elke vorm van communicatie. Tenslotte: u kunt niet bij al uw medewerkers, collega's of doelgroepen langs om de boodschap of visie persoonlijk te vertellen.

Tastbaar schrijft en redigeert informatieve teksten in alle mogelijke stijlen, voor alle soorten doelgroepen. Teksten die prettig lezen, helder communiceren en goed gestructureerd zijn. Dit varieert van bedrijfsjournalistieke artikelen tot beleidsnota's, van interne voorlichtingsbrochures tot jaarverslagen, van speeches tot script en van instructiebrief tot websites.

Tot onze referentielijst behoren honderden relaties zoalsuitgeverijen, omroepen, het MKB, beursgenoteerde ondernemingen, overheden en instituten.

De juiste snaar
We staan bekend om onze snelle doorgronding van de materie - hoe complex ook - en de vertaling ervan voor de beoogde doelgroep. We weten de juiste snaar te raken voor uiteenlopende opdrachtgevers en media. Na een korte intake voor de opdrachtdefinitie levert Tastbaar de gewenste tekst: afgestemd op uw doelstellingen, uw doelgroep en met de gewenste 'tone of voice'.

Klasieke muziek is actueel

Tastbaar schrijft altijd met liefde en plezier voor opdrachtgevers. Een echt snoepje voor onze redactrice was het informatieve magazine voor het oudste jongerenorkest van Nederland: Vereniging Hofstads Jeugd Orkest. Anno 1923.

Prominente oud-leden nemen in het magazine plaats op het spreekwoordelijke podium van redactionele kolommen. Deze voormalige studenten van het VHJO hebben hun professionele carrière in de klassieke muziek mede te danken aan de 'begeesterende' invloed van het jeugdorkest.

Dat de wereld van klassieke muziek bij de jeugd nog steeds actueel is, blijkt uit de toelichting en de fotografie van de zeven verschillende orkesten die het VHJO rijk is. Het magazine is gericht op leden, aspirant-leden, ouders, relaties, sponsoren en potentiële sponsoren. Want het VHJO mag dan in 1923 zijn gestart, alleen met voldoende leden en middelen kan dit 'instituut' nieuwe generaties talentvolle musici richting de toekomst begeleiden.

40. Externe magazines

Externe magazines

Positioneren, informeren, motiveren. Een extern magazine is nooit een doel op zich. Het is een klassiek en beproefd element in de communicatiemix om bij uw relaties - gelijktijdig - onder de aandacht te komen.

Externe magazines zijn een platform om:

 • Uw naamsbekendheid te verhogen
 • Uw positie te claimen
 • Actuele en relevante informatie voor de doelgroep   te bieden
 • Diensten en producten voor het voetlicht   te   brengen
 • Successen en relaties publicitair in het licht te   zetten
 • De merkvoorkeur bij uw relaties te bevestigen
 • De interne company-pride te verhogen

Externe magazines worden veelal periodiek samengesteld. In de praktijk zien we dat gekozen wordt voor een frequentie van twee tot maximaal vier uitgaven per jaar.

Tastbaar verzorgt met liefde de redactionele opzet of tekstuele werkzaamheden voor uw periodiek. Met referenties als IBM, KPN, PricewaterhouseCoopers, Festo, Ericsson, Vitae, Rotterdam Quality Times en Thrifty bent u verzekerd van een uitstekende invulling van uw redactionele kolommen. In afwisselende stijlen geschreven en tot de puntjes op de i aantrekkelijk goed. 

Case: Opdat de boodschap beklijft

Geschreven materiaal is een krachtige basis voor elke vorm van communicatie. Tenslotte: u kunt niet bij al uw medewerkers, collega's of doelgroepen langs om de boodschap of visie persoonlijk te vertellen.

Tastbaar schrijft en redigeert informatieve teksten in alle mogelijke stijlen, voor alle soorten doelgroepen. Teksten die prettig lezen, helder communiceren en goed gestructureerd zijn. Dit varieert van bedrijfsjournalistieke artikelen tot beleidsnota's, van interne voorlichtingsbrochures tot jaarverslagen, van speeches tot script en van instructiebrief tot websites.

Tot onze referentielijst behoren honderden relaties zoals uitgeverijen, omroepen, het MKB, beursgenoteerde ondernemingen, overheden en instituten.

De juiste snaar
We staan bekend om onze snelle doorgronding van de materie - hoe complex ook - en de vertaling ervan voor de beoogde doelgroep. We weten de juiste snaar te raken voor uiteenlopende opdrachtgevers en media. Na een korte intake voor de opdrachtdefinitie levert Tastbaar de gewenste tekst: afgestemd op uw doelstellingen, uw doelgroep en met de gewenste 'tone of voice'.

41. Reisjournalistiek

Parels van verhalen uit den vreemde

Reizen naar vakantiebestemmingen in opdracht. Voor diverse redacteuren van Tastbaar is deze droom werkelijkheid geworden. Gemiddeld vier keer per jaar stappen een van onze redacteuren en fotografen in het vliegtuig. Om bewapend met pen, camera en een kritisch oog schitterende vakantiebestemmingen te bezoeken en met een interessant verhaal thuis te komen.

Tastbaar schrijft deze artikelen voor publieke magazines als Villa d"Arte, maar ook voor sponsored magazines en krantenpublicaties. De bijzondere reisbestemmingen en de redactionele - verrassende - invalshoek worden voorgesteld en besproken met de redactie/uitgever en na akkoord worden tekst en fotografie verzorgd.

De groeten uit...
Reisjournalistiek kent geen geheimen voor Tastbaar, maar de wereld kent nog voldoende geheimen om ontdekt te worden en over te schrijven. Dat doen we met passie. In Cuba, India, Tanzania, Mexico, de VS, de Antillen of Lapland. Of dichter bij huis: Wenen, Parijs, Barcelona of Stockholm.

Case: Om weg bij te dromen

Cuba, Mexico, India, Thailand, Tanzania, Frankrijk en de VS... het zijn fascinerende bestemmingen waar we mogen vertoeven om voor Villa d"Arte-lezers (oplage 400.000) reisimpressies op te tekenen. Telkens weer wordt een originele invalshoek voor de verwende lezer verzonnen.

Big Game Fishing in Mexico, opkomende nieuwe architectuur in Wenen, in het spoor van de Catharen in Frankrijk, midzomernacht in Noord-Zweden als de zon niet ondergaat en een kerstboodschap van de originele Sound of Music-familie in de VS. Inspirerende verhalen om bij weg te dromen.

Ook aantrekkelijke bestemmingen die zonder vliegtuig bereikbaar zijn worden verrassend verwoord. De vlooienmarkt in Parijs, uitwaaien en culinair vertier aan de Cap Grinez van de Belgische kust en geschiedenis en antiekmarkten op het eiland York. Uiteraard voorzien van sprekend beeldmateriaal.

42. Brochures

Glansrijk overtuigen

Brochures schrijven is een ambacht. Een dat Tastbaar begrijpt. We structureren uw verhaal op zo'n wijze dat zelfs de meest verveelde of verwende lezer een positieve impressie krijgt. Gewoon zin heeft in meer.

We kruipen in de huid van uw doelgroep, structureren de informatie, passen het jargon, het ritme, de stijl en de tekstlengte aan de beoogde lezer aan, zonder uw waarde ook maar een moment uit het oog te verliezen.

Uw briefing vormt de basis voor ons werk, een verdiepend interview met uw specialist(en) verbetert de impact van het tekstwerk. We doen deskresearch en starten het spel met de woorden. Op basis van het eerste tekstconcept polijsten we de tekst tot een inhoudelijk sterk en glansrijk overtuigend product. Klaar voor de opmaak.

Boeiend, levendig en resultaatgericht schrijven. Het is ons een waar genoegen. Zo hebben we honderden brochures gecomponeerd, waaronder:

 • Corporate brochures (bijv. Ericsson, VAT logistics en   Taat & De Regt)
 • Productgerichte brochures (bijv. ING, De Bijenkorf   en Chevrolet)
 • Technische brochures (bijv. BP, Castrol en Isolectra)
 • Imagegerichte brochures (bijv. Foodlab en The Next   Generation)
 • Servicegerichte brochures (bijv. KPN en Versatel)
 • Voorlichtende brochures (bijv. Gouda, Instituut voor   Psychotrauma)
 • Interne brochures (bijv. HEMA, Praxis en RVV)

Professioneel en menselijk

Als de nood aan de man is, moet er gehandeld worden. Professioneel. Menselijk. Om schade te beperken. Want een crisis overkomt je. Het Instituut voor Psychotrauma ondersteunt overheden en het bedrijfsleven. Voor, tijdens en na rampen.

Het Instituut voor Psychotrauma houdt zich al 20 jaar intensief bezig met de impact van rampen en calamiteiten op mensen en hun omgeving. Een crisis kan een slepende - soms juridische - kwestie worden als slachtoffers niet zorgvuldig, menselijk worden opgevangen.

Het Instituut voor Psychotrauma is al vele jaren gespecialiseerd en ervaren in het voorkomen en beperken van negatieve gevolgen die uit ingrijpende gebeurtenissen (kunnen) voortvloeien. Tastbaar schrijft voor het IvP onder meer de brochures en folderteksten en brengt het bijzondere onderzoek en de opvangdiensten met respect aan de man.

43. Special Editions

Maak een blijvende indruk

Wilt u een speciale publicatie die een blijvende indruk achterlaat? Die met warm enthousiasme ontvangen wordt, een ongekende response genereert en die jaren nadien nog steeds gewaardeerd wordt? Tastbaar bedenkt en schrijft voor u een Special Edition.

Het gekende versus het onverwachte
Een aparte invalshoek; het gekende versus het onverwachte. Natuurlijk de volle breedte, maar ook peilloze diepten. De creatie van een speciale uitgave voor u begint bij de vaststelling van de uitgangspunten. De thematiek en de wijze waarop die gestalte gegeven wordt. Uiteraard op een manier die vragen oproept, aanzet tot nadenken en ontroert. Met respect voor de lezer, menselijk en relevant. Geïntegreerd in een beeld dat pakt om nooit meer los te laten. Om daar direct rendement mee te behalen. Uw propositie aan te reiken. Of om een positie of tijdperk mee te bevestigen.

Creatief, intrigerend en geraffineerd
De aanpak van Tastbaar Special Editions maakt iedere publicatie tot een aparte, een unicum. Creatief van opzet. Intrigerend geschreven. Of het nu een gelegenheidsuitgave betreft, corporate storytelling, exclusief bedrijfsperiodiek, jaarverslag, jubileumuitgave of relatieboekwerk, Tastbaar maakt van uw verhaal een duurzaam en geslaagd geschenk.

Creatief, intrigerend, duurzaam

Tastbaar schrijft voor bijzondere uitgaven. Met onze bijzondere redactionele en opmaaktechnische ervaring weten we van uw 'verhaal' een geslaagd geschenk in een geraffineerde publicatie te vormen.

Tastbaar heeft Special Editions bedacht en geschreven voor onder meer de Grafische Cultuurstichting, Isolectra, Ericsson, de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees en de Voedsel en Waren Autoriteit.

Voor de Isolectra groep bedachten en schreven we een 170 pagina's tellend boek over de mogelijkheden, de toepassingen en toekomst van Domotica. Over de MKZ-crisis in 2002 stelden we voor de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees het historische boek 'Nooit opgeven' samen.

Voor de Grafische Cultuurstichting verzorgden we – o.l.v. Rene Beaumont - het jaarboek 'Geld', met zeer bijzondere artikelen over materiële waarde, macht en invloed.

44. Persberichten

Goede persberichten zijn goud waard

Journalisten en redacteuren zijn altijd op zoek naar nieuws. Het grootste deel van dat nieuws wordt hen aangereikt via nieuwsdistributienetten als het ANP, persberichten en via personen van organisaties die graag in het nieuws willen komen.

Elke dag worden in Nederland meer dan 300 verschillende persberichten verstuurd aan redacties van nationale nieuwsmedia en vakmedia. Wie bij de redacteuren wil opvallen in deze lawine aan informatie begint met het goed verwoorden van het nieuws. Een nieuwsbericht waar de betreffende redacteuren iets aan hebben.

Tastbaar schrijft uw persberichten met het oog van een journalist. We verwoorden uw belang, maken het bericht nieuwswaardig en Zorgen ervoor dat de nieuws- of vakredacties een bericht in handen krijgen dat ze willen publiceren. Dat interessant is voor hun medium en hun publiek.

Een goed persbericht is goud waard. Het leidt tot 'free publicity' en is buitengewoon kosteneffectief. Voor de prijs van een pagina adverteren in de Telegraaf kan Tastbaar bijvoorbeeld een jaar lang de media voor u zorgvuldig benaderen en drie keer meer publiciteitswaarde genereren. Veerkracht schreef persberichten voor onder meer Ericsson, De Bijenkorf, A. Hak Nederland, de VWA en Bakkersland.

Tasty moments voor vakpers

Bakkersland is ervan overtuigd dat haar unieke combinatie van een modern bakkersbedrijf en liefde voor het vak ervoor zorgt dat iedereen, op elk moment van de dag, kan genieten van met zorg bereide bakkerijproducten. Daartoe lanceert Bakkersland telkens weer nieuwe producten, zoals onlangs Tasty Moments.

Dit brede assortiment afbak- en ready-to-heatproducten, vormt een smakelijke aanvulling bij maaltijden of borrelmomenten. Voor een succesvolle acceptatie en introductie in de retailketen en bij partners worden onder meer persberichten aan de vakpers gestuurd.

Onder het motto 'Pure Verwennerij' schrijft Tastbaar deze persberichten, maar ook de advertenties en delen van de website. De vakpers pikt de persberichten op. De plaatsing van het Tasty Moments-nieuws door 'onafhankelijke' media verhoogt de commerciële kansen voor de nieuwe - en eerlijk is eerlijk - heerlijke producten van Bakkersland.

45. Websites

Content die beklijft

We vergelijken de samenstelling van een corporate website altijd met een zwangerschap. Het duurt vaak negen maanden van het eerste idee tot de complete technische realisatie van een website. Het redactionele deel kan echter in enkele weken worden samengesteld.

De content is van groot belang. De beoogde (redactionele) inhoud dicteert namelijk in hoge mate de navigatiestructuur en beïnvloedt in vele gevallen de vormgeving. Ideaal gesproken worden we er dan ook in een vroeg stadium bij betrokken.

Tastbaar denkt met u mee, structureert het proces en schrijft de complete corporate website voor u; groot en klein. We werken daarbij met een duidelijk stappenplan, verzamelen de informatie, interviewen de betrokken specialisten en zorgen dat de accordering van de teksten op elk niveau keurig plaatsvindt. Het in een team samenwerken, met u en bijvoorbeeld uw websitebouwer, is geen enkel probleem.

Ons uitgangpunt: uw site vormt een essentiële, vaak anonieme kennismaking van uw (potentiële) relaties met uw organisatie, uw beleid en uw diensten. De impressie via internet moet helder, informatief, overtuigend en bevestigend zijn voor de keuze om nader (of meer) met u te willen werken. Tastbaar weet hoe. We hebben aan corporate websites bijgedragen van onder meer Ericsson, East Side Productions, het ministerie van LNV, A. Hak en Analytico. Om er een paar te noemen.

Staan als een huis op het internet

Analytico is een succesvol laboratorium dat zich richt op weten-
schappelijke analyses voor de ontwikkeling van onder meer medicijnen, op de systematische controle van de bacteriologische hygiëne in voedselproductieketens en op de samenstelling van grond en water.

In deze kritische processen is Analytico een snelle, betrouwbare en solide partner voor onder meer Pfizer, de VanDrie Group en ingenieursbureau Oranjewoud. De internationaal georiënteerde onderneming heeft behoefte aan een representatieve website in twee talen, waarin zowel het corporate profiel als de diverse diensten en expertisegebieden glashelder worden gepresenteerd.

Tastbaar onderzoekt, verzamelt informatie, interviewt en stelt de redactionele structuur en invulling samen. Na afstemming over de inhoud staat Analytico ineens als een huis op internet. Analytico wordt kort daarna overgenomen door het internationale en beursgenoteerde Eurofins. Het nieuwe digitale visitekaartje van Analytico - als professionele profilering - had zo meerdere doelen gediend.

46. Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Digitale en gedrukte nieuwsbrieven blijven populair. Om onderwerpen te verhelderen en onder de aandacht te brengen bij uw doelgroep, medewerker of relaties.

Met digitale nieuwsbrieven kunt u snel en actueel communiceren tegen de laagst mogelijke kosten. Een gedrukte nieuwsbrief is daarentegen tastbaar en op verschillende wijzen te distribueren.

Digitaal of gedrukt; Tastbaar verzorgt de redactie geheel of deels voor u, geheel in lijn met uw doelstellingen en tijdschema. U kunt kiezen uit:

 • Volledige redactie (inclusief redactievergaderingen)
 • Redigeren van uw artikelen
 • Schrijven van artikelen
 • Proeflezen na opmaak

Indien u dat wenst verzorgen wij ook de fotografie, opmaak, reproductie en distributie. Veerkracht heeft digitale of gedrukte nieuwsbrieven verzorgd voor onder meer Vitae, MAN consultants, de Rotterdamse Kunststichting, Vluchtelingen Organisaties Nederland, Jeugdzorg, Stichting Moslims en Burgerschap, Natura 2000, Vereniging Hofstads Jeugd Orkest, RVV, VWA, Ericsson, DERC, A. Hak Nederland en vele andere organisaties.

Company pride zwelt aan

A. Hak Nederland staat bekend als specialist in het leggen van gas- en pijpleidingen. Na jarenlange successen op een rij is een neergaande trend op de balans zichtbaar. A. Hak reageert alert met een nieuw management, een nieuwe strategie en een marktgerichte organisatiestructuur.

Met een verfrissend communicatiebeleid wil A. Hak haar 'nieuwe stijl' overtuigend en helder laten overkomen bij bestaande en nieuwe relaties. Dit is een onderdeel van een breed pakket aan communicatiemiddelen die Veerkracht aanbeveelt, begeleidt of uitvoert betreft een nieuwsbrief.

In de nieuwsbrief beschrijven we de strategie, successen, projecten en specialiteiten. De company-pride zwelt aan en A. Hak Nederland ziet haar doelgroep positief reageren op het herboren bedrijf.

47. AV

Verwacht het onverwachte

Radiocommercials, bedrijfsfilms, event-bumpers, flashpresentaties, voorlichtingprogramma's... Elke audiovisuele productie begint met 'de idee'. Een concept dat verwoord en verbeeld moet worden in een duidelijk script, gestoeld op inhoud, strategie en aantrekkelijke creativiteit.

Tastbaar bedenkt concepten, schrijft de synopsis en werkt spannende scripts en voice-overs voor AV-projecten uit.

Dat hebben we gedaan voor puur commerciële partijen als KPN, Exact, Ericsson, Athlon en Perry Sport. Maar ook voor professionele AV-producenten en omroepen zoals John de Mol, de Tros en de KRO. Binnen de overheid mochten we onze creatieve schrijf- en redactietalenten onder meer aanwenden voor voorlichtingsscenario's/scripts van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Bij negen op de tien presentaties barstte spontaan applaus los van de burgers na afloop van het betreffende voorlichtingsprogramma.

Verwacht het onverwachte. We werken doelgroep- en mediumgericht. En zijn graag een stimulerend onderdeel van uw AV-productie, waar strategie en creativiteit, woord, beeld en geluid synergetisch worden gebundeld.

Win de gouden televizierring

De redactie verzorgen voor een heel nieuw amusementpro-
gramma, waar de emoties van liefde centraal staan. Dat was de opgave voor huidig Tastbaar-compagnon Erik van der Geest.

Alhoewel All You Need Is Love inmiddels een klassieker op de buis is, was het succes van het emo-programma onduidelijk aan de start van het eerste seizoen. Wat werkt wel? Wat werkt niet? Wie kunnen we selecteren? Hoe bouwen we de spanning op?

Miljoenen mensen zaten echter gekluisterd aan buis, vaak met tranen in hun ogen en een tissue in hun vuistje. In dit eerste seizoen van AYNIL kozen we de nog onbekende Brabantse zanger Frans Bauer, die met zijn gedwongen keuze voor een van 'zijn' twee Mariska's voor het eerst en spraakmakend op de nationale televisie kwam. Het publiek smulde ervan.

De formule en uitwerking van het programma waren zo'n succes, dat het bekroond werd met de Gouden Televizierring en heel Europa veroverde.

48. Vertalingen

Vertalingen met 100% garantie

Steeds vaker worden zaken over de grenzen gedaan. Dat vraagt om een perfecte verwoording van uw verhaal in de lokale taal. En daar wilt u absoluut zeker van zijn.

Vertalen is allesbehalve een fluitje van een cent. De Engelse taal bijvoorbeeld kent al vele varianten. Wat in de Verenigde Staten een normale expressie is, wordt in Engeland verfoeid. Om ervoor te zorgen dat de vertalingen - in welke taal dan ook - perfect aansluiten bij uw doelgroep, beschikken we over een goed team beëdigde vertalers en een netwerk aan native speakers, elk weer met een specialistische achtergrond.

Controle door native speakers
Tastbaar kent de valkuilen van vertalen. Met onze 100% garantie-vertaalservice verzekeren we u van een perfecte vertaling. Na de eerste vertaling nemen we de tijd voor een second opinion. Deze wordt uitgevoerd door een native speaker en eventueel een branchegerelateerde van uw organisatie. De aanpassingen of discussies die ontstaan worden nader besproken en doorgevoerd. Deze werkwijze leidt tot het beste resultaat, zo is gebleken.

Alleen zo kunnen we vertalingen garanderen die niet alleen uw boodschap en terminologie op de juiste professionele wijze verwoorden in een andere taal, maar ook met zekerheid de juiste sfeer voor uw doelgroep uitdragen.

No blunders allowed

Ericsson is wereldmarktleider in diverse gebieden van telecom-
municatie. De uitvinder van GSM, DECT en Bluetooth opereert wereldwijd en is expansief. De potentie van de Arabische en Chinese markt wordt in een vroegtijdig stadium onderkend.

Dit betekent dat corporate presentatiemateriaal moet worden vertaald in deze specifieke talen. De eerste vertaling vindt plaats door beëdigde native speakers in China en Saoedi-Arabië. Om kwaliteitsredenen worden hun vertalingen daarna gecontroleerd door een onafhankelijk tweede team vertalers.

Vervolgens beoordelen native Chinese en native Arabic speaking medewerkers van Ericsson de vertaalde teksten op correcte zeggingskracht. Zo worden de kernboodschappen correct vertaald en met de juiste 'tone of voice'.

De opgemaakte teksten worden - voor de final check - proefgelezen voor de brochures naar de drukkerij gaan.

• Online shinen

49. Corporate websites

Dit artikel wordt momenteel herschreven door onze topschrijver. Bel vast voor meer informatie: 010 – 8429304. Tot straks!

50. Registratie-sites

Dit artikel wordt momenteel herschreven door onze topschrijver. Bel vast voor meer informatie: 010 – 8429304. Tot straks!

51. Webshops

Dit artikel wordt momenteel herschreven door onze topschrijver. Bel vast voor meer informatie: 010 – 8429304. Tot straks!

52. Optimalisatie

Dit artikel wordt momenteel herschreven door onze topschrijver. Bel vast voor meer informatie: 010 – 8429304. Tot straks!

53. SEO

Dit artikel wordt momenteel herschreven door onze topschrijver. Bel vast voor meer informatie: 010 – 8429304. Tot straks!

54. SEM

Dit artikel wordt momenteel herschreven door onze topschrijver. Bel vast voor meer informatie: 010 – 8429304. Tot straks!

55. Emailings/marketing

Dit artikel wordt momenteel herschreven door onze topschrijver. Bel vast voor meer informatie: 010 – 8429304. Tot straks!

56. Social Media

Social Media

Social Media. Onontkoombaar. Ze maken deel uit van uw conversatie met uw contacten. Als consument, als professional en als individu. Ze moeten deel uitmaken van uw professionele communicatiemix. Maar hoe? Reactief of proactief? Een ding is zeker: De inzet van Social Media in de communicatiemix van uw organisatie maakt deel uit van uw reputatie-, kennis en relatiemanagement.

Social Media vormen de ideale, aanvullende, communicatiekanalen voor onder meer:

 • Het 'branden' van merk, product of persoon.
 • Het vergaren, doorgeven of verspreiden van relevante
    c.q. actuele informatie, inclusief (sales)promotion
 • Het creëren van een digitale gemeenschap rond bedrijf,
    persoon of onderwerp.
 • Het uitbouwen van uw 'branchgerelateerde' netwerk.

De effectieve en doelgerichte inzet van Social Media op organisatieniveau vraagt aandacht en toewijding. Dat kan zich beperken tot relatief passieve aanwezigheid op Twitter, Facebook en LinkedIn, inclusief een Social Media-instructie naar medewerkers. Het kan zich uitbreiden tot een volledige intensieve campagne. Daarbij kan dagelijks, wekelijks of maandelijks meermaals doelbewust informatie worden verspreid (eigen informatie en van derden) en actief naar volgers worden gezocht.

De commerciële toepassing van Social Media voor organisaties groeit rap uit haar kinderschoenen, terwijl de commerciële en maatschappelijke belangen - voor nu en straks - al evident zijn. Mensen zijn mede dankzij het gebruik van hun smart-phone, tablet en/of computer enthousiast over deze interactieve 'nieuwe' vorm van communicatie. Social Media leiden tot nieuwe contacten, netwerken en nieuwe informatie.

Social media bewijzen haar massale grote kracht bij maatschappelijk issuemanagement en tijdens politieke campagnes. Ook voor celebrity-newsfeeds voor fans en media zijn Sociale Media onmisbare kanalen.

Tastbaar helpt u graag bij het resultaatgericht opzetten, inrichten en onderhouden van Social Media voor uw organisatie en de integratie ervan in uw website en/of blog. Want een ding is zeker: het actief en positief genoemd worden door derden als merk/ product via Social Media wordt als zeer betrouwbaar gewaardeerd door het Social Media-publiek.

57. Blogs

Onze boodschap beklijft

Geschreven materiaal is een krachtige basis voor elke vorm van communicatie. Tenslotte: u kunt niet bij al uw medewerkers, collega's of doelgroepen langs om de boodschap of visie persoonlijk te vertellen.

Tastbaar schrijft en redigeert informatieve teksten in alle mogelijke stijlen, voor alle soorten doelgroepen. Teksten die prettig lezen, helder communiceren en goed gestructureerd zijn. Dit varieert van bedrijfsjournalistieke artikelen tot beleidsnota's, van interne voorlichtingsbrochures tot jaarverslagen, van speeches tot script en van instructiebrief tot websites.

Tot onze referentielijst behoren honderden relaties zoalsuitgeverijen, omroepen, het MKB, beursgenoteerde ondernemingen, overheden en instituten.

De juiste snaar
We staan bekend om onze snelle doorgronding van de materie - hoe complex ook - en de vertaling ervan voor de beoogde doelgroep. We weten de juiste snaar te raken voor uiteenlopende opdrachtgevers en media. Na een korte intake voor de opdrachtdefinitie levert Tastbaar de gewenste tekst: afgestemd op uw doelstellingen, uw doelgroep en met de gewenste 'tone of voice'.

Klasieke muziek is actueel

Tastbaar schrijft altijd met liefde en plezier voor opdrachtgevers. Een echt snoepje voor onze redactrice was het informatieve magazine voor het oudste jongerenorkest van Nederland: Vereniging Hofstads Jeugd Orkest. Anno 1923.

Prominente oud-leden nemen in het magazine plaats op het spreekwoordelijke podium van redactionele kolommen. Deze voormalige studenten van het VHJO hebben hun professionele carrière in de klassieke muziek mede te danken aan de 'begeesterende' invloed van het jeugdorkest.

Dat de wereld van klassieke muziek bij de jeugd nog steeds actueel is, blijkt uit de toelichting en de fotografie van de zeven verschillende orkesten die het VHJO rijk is. Het magazine is gericht op leden, aspirant-leden, ouders, relaties, sponsoren en potentiële sponsoren. Want het VHJO mag dan in 1923 zijn gestart, alleen met voldoende leden en middelen kan dit 'instituut' nieuwe generaties talentvolle musici richting de toekomst begeleiden.

58. AV-multimedia

Verwacht het onverwachte

Radiocommercials, bedrijfsfilms, event-bumpers, flashpresentaties, voorlichtingprogramma's... Elke audiovisuele productie begint met 'de idee'. Een concept dat verwoord en verbeeld moet worden in een duidelijk script, gestoeld op inhoud, strategie en aantrekkelijke creativiteit.

Tastbaar bedenkt concepten, schrijft de synopsis en werkt spannende scripts en voice-overs voor AV-projecten uit.

Dat hebben we gedaan voor puur commerciële partijen als KPN, Exact, Ericsson, Athlon en Perry Sport. Maar ook voor professionele AV-producenten en omroepen zoals John de Mol, de Tros en de KRO. Binnen de overheid mochten we onze creatieve schrijf- en redactietalenten onder meer aanwenden voor voorlichtingsscenario's/scripts van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Bij negen op de tien presentaties barstte spontaan applaus los van de burgers na afloop van het betreffende voorlichtingsprogramma.

Verwacht het onverwachte. We werken doelgroep- en mediumgericht. En zijn graag een stimulerend onderdeel van uw AV-productie, waar strategie en creativiteit, woord, beeld en geluid synergetisch worden gebundeld.

Win de gouden televiezierring

De redactie verzorgen voor een heel nieuw amusementpro-
gramma, waar de emoties van liefde centraal staan. Dat was de opgave voor huidig Tastbaar-compagnon Erik van der Geest.

Alhoewel All You Need Is Love inmiddels een klassieker op de buis is, was het succes van het emo-programma onduidelijk aan de start van het eerste seizoen. Wat werkt wel? Wat werkt niet? Wie kunnen we selecteren? Hoe bouwen we de spanning op?

Miljoenen mensen zaten echter gekluisterd aan buis, vaak met tranen in hun ogen en een tissue in hun vuistje. In dit eerste seizoen van AYNIL kozen we de nog onbekende Brabantse zanger Frans Bauer, die met zijn gedwongen keuze voor een van 'zijn' twee Mariska's voor het eerst en spraakmakend op de nationale televisie kwam. Het publiek smulde ervan.

De formule en uitwerking van het programma waren zo'n succes, dat het bekroond werd met de Gouden Televizierring en heel Europa veroverde.

59. Content

Content die beklijft

We vergelijken de samenstelling van een corporate website altijd met een zwangerschap. Het duurt vaak negen maanden van het eerste idee tot de complete technische realisatie van een website. Het redactionele deel kan echter in enkele weken worden samengesteld.

De content is van groot belang. De beoogde (redactionele) inhoud dicteert namelijk in hoge mate de navigatiestructuur en beïnvloedt in vele gevallen de vormgeving. Ideaal gesproken worden we er dan ook in een vroeg stadium bij betrokken.

Tastbaar denkt met u mee, structureert het proces en schrijft de complete corporate website voor u; groot en klein. We werken daarbij met een duidelijk stappenplan, verzamelen de informatie, interviewen de betrokken specialisten en zorgen dat de accordering van de teksten op elk niveau keurig plaatsvindt. Het in een team samenwerken, met u en bijvoorbeeld uw websitebouwer, is geen enkel probleem.

Ons uitgangpunt: uw site vormt een essentiële, vaak anonieme kennismaking van uw (potentiële) relaties met uw organisatie, uw beleid en uw diensten. De impressie via internet moet helder, informatief, overtuigend en bevestigend zijn voor de keuze om nader (of meer) met u te willen werken. Veerkracht weet hoe. We hebben aan corporate websites bijgedragen van onder meer Ericsson, East Side Productions, het ministerie van LNV, A. Hak en Analytico. Om er een paar te noemen.

Staan als een huis op het internet

Analytico is een succesvol laboratorium dat zich richt op weten-
schappelijke analyses voor de ontwikkeling van onder meer medicijnen, op de systematische controle van de bacteriologische hygiëne in voedselproductieketens en op de samenstelling van grond en water.

In deze kritische processen is Analytico een snelle, betrouwbare en solide partner voor onder meer Pfizer, de VanDrie Group en ingenieursbureau Oranjewoud. De internationaal georiënteerde onderneming heeft behoefte aan een representatieve website in twee talen, waarin zowel het corporate profiel als de diverse diensten en expertisegebieden glashelder worden gepresenteerd.

Tastbaar onderzoekt, verzamelt informatie, interviewt en stelt de redactionele structuur en invulling samen. Na afstemming over de inhoud staat Analytico ineens als een huis op internet. Analytico wordt kort daarna overgenomen door het internationale en beursgenoteerde Eurofins. Het nieuwe digitale visitekaartje van Analytico - als professionele profilering - had zo meerdere doelen gediend.

• Trainingen & Workshops

60. Visie en missie-workshop

Hoe stelt u de nieuwe missie samen?

Een ideaal middel voor managementteams die voor de opgave staan om hun visie en missie nieuw te gaan verwoorden: de visie- en missieworkshops van Tastbaar.

Tastbaar adviseert, componeert, faciliteert en organiseert bijeenkomsten en workshops, die leiden tot de definiëring van een visie en toekomstgerichte missie. Onze methode is structureel, geworteld in de strategie, betrekt uw medewerkers actief, is draagvlakverhogend en niet belastend.

Baken in de zee
Uw missie is als een baken in de zee voor uw relaties en uw medewerkers. Zij willen weten wie uw organisatie is, wat deze biedt, en op welke unieke wijze uw organisatie dat doet. Een missie moet het antwoord bevatten op de vraag wat een organisatie voor haar medewerkers en relaties wil betekenen. Deze contacten moeten zich in uw missie kunnen herkennen en de missie uit kunnen dragen. Daarom is het van belang om een missie met een representatief deel van uw collega's op te stellen.

Tastbaar ondersteunt u daarbij. Krachtig en inspirerend.

Case: Hoe stelt u de nieuwe missie samen?

Een ideaal middel voor managementteams die voor de opgave staan om hun visie en missie nieuw te gaan verwoorden: de visie- en missieworkshops van Tastbaar.

Tastbaar adviseert, componeert, faciliteert en organiseert bijeenkomsten en workshops, die leiden tot de definiëring van een visie en toekomstgerichte missie. Onze methode is structureel, geworteld in de strategie, betrekt uw medewerkers actief, is draagvlakverhogend en niet belastend.

Baken in de zee
Uw missie is als een baken in de zee voor uw relaties en uw medewerkers. Zij willen weten wie uw organisatie is, wat deze biedt, en op welke unieke wijze uw organisatie dat doet. Een missie moet het antwoord bevatten op de vraag wat een organisatie voor haar medewerkers en relaties wil betekenen. Deze contacten moeten zich in uw missie kunnen herkennen en de missie uit kunnen dragen. Daarom is het van belang om een missie met een representatief deel van uw collega's op te stellen.

Tastbaar ondersteunt u daarbij. Krachtig en inspirerend.

61. Impuls sessies

Geconcentreerd versnellen en verhelderen

Wanneer u met uw team of partners een geconcentreerd moment nodig heeft voor bezinning, kennis delen of pure besluitvorming, dan vormt een impulse-sessie van Tastbaar een uitstekend hulpmiddel.

Tastbaar faciliteert bijeenkomsten en vergaderingen voor groepen tot 25 deelnemers, die - doelbewust - en 'out of the box' tot nieuwe impulsen en nieuwe gezamenlijke inzichten leiden.

Impulse-sessies kunnen gericht zijn op het mobiliseren van innovatieve gedachten, de ontwikkeling van een nieuwe strategie, draagvlakvorming voor een nieuw project, als pure bewustwording van het 'krachtenveld' ,maar ook als teambuildingssessie in veranderingsmomenten, als kick-off of als inventarisatie van een duidelijk proces.

Impulse-sessies verhelderen en versnellen. Ze worden tailormade en vraaggestuurd opgezet. Ze kunnen formeel, creatief en/of out of the box worden verzorgd. In company, op locatie en ex- of inclusief arrangement. Met facilitator(s), trainers of gastsprekers. Minimale tijdsduur: 1 dagdeel. Impulse-sessies zijn door Veerkracht onder meer uitgevoerd bij teams van Ericsson, Festo, Isolectra en de AID.

Case: Contact maken

Isolectra, onderdeel van TK Holding, is productenleverancier in de elektrotechnische branche. Het bedrijf ziet de markt veranderen en de marges onder druk staan. Het bijna compleet nieuwe managementteam beseft dat een adequaat antwoord nodig is, maar heeft nog geen duidelijk, collectief beeld.

Tastbaar begeleidt negen managers in een bijzondere sessie. Centrale vraag: wil Isolectra een transformatie aangaan om in te spelen op marktontwikkelingen, en wat houdt die transformatie in?

Eerst wordt contact gemaakt met het ideaalbeeld van Isolectra. Dit scenario wordt punt voor punt gedefinieerd en op waarde geschat. Vervolgens worden de transformatiestappen beschreven die moeten worden gemaakt. Na deze inventarisatie volgt een bezinningssessie met een Tai Chi-docent. Hij koppelt elke bewegingsoefening aan de doelen en stappen die zijn geformuleerd, om er bewust en gevoelsmatig contact mee te maken.

De rest van de dag staat ontspannend energiek in het teken van concrete actie. Het team kiest voor de transformatie, een nieuwe strategische koers. Isolectra's nieuwe stijl profileert zich sindsdien ook als klantgerichte 'solutions provider' onder het door Tastbaar geïntroduceerde motto: 'wij maken contact'.

62. Mediatrainingen

'De pers belt, wat nu?'

Een crisis, een overname, een opmerkelijk beleid of een apart product. De pers heeft interesse in uw bijdrage wanneer er bijzondere feiten zijn. Veerkracht begeleidt en adviseert haar relaties in de contacten met de media. Tot ons dienstenpakket behoort mediatraining. U wilt tenslotte als spreker in de media (tv, radio of krant) scherp en begrijpelijk formuleren, opvattingen indringend onder woorden brengen en niet schromen om met meningen en visies te komen.

Tijdens een mediatraining leren wij u hoe u uw boodschap het beste over kunt brengen. Een verhaal te vertellen waar de kijker/luisteraar/lezer wat aan heeft, dat een journalist dus graag publiceert. We kijken naar uw non-verbale communicatie en naar de inhoud van de boodschap die u wilt uiten. Het gaat om helderheid, overtuigingskracht en geloofwaardigheid. Het gaat om uw éigen boodschap, ongeacht de vragen van de journalist. Tijdens een training wordt u geïnterviewd over een reëel actueel onderwerp. Dat interview wordt opgenomen en met u geëvalueerd. Tijdens deze gewenningstraining ervaart u wat u te wachten staat bij het echte interview. Daarnaast wordt u geïnstrueerd over hoe u beter kunt communiceren met kernboodschappen. En hoe u ook tijdens het interview vasthoudt aan die boodschap. Verder bespreken we met u de do's en don'ts in de omgang met de verschillende media.

Tastbaar werkt uitsluitend met ervaren en gespecialiseerde mediatrainers. Elke mediatraining wordt toegesneden op uw vakgebied.

Case: Topambtenaar voorbereid

Een topambtenaar van de Voedsel en Waren Autoriteit meent dat een mediatraining van belang is voor zijn toekomstig functioneren. De VWA staat steeds vaker midden in de publieke en politieke belangstelling. Zeker wanneer een dierziektecrisis zich aandient, is zijn optreden in de media onafwendbaar. Hij wil goed voorbereid zijn.

Tastbaar componeert een op maat gemaakte training van een dag, mede gericht op crisiscommunicatie. Uiteraard inclusief videosessie, evaluatie en twee trainers. Daarnaast arrangeert Tastbaar enkele dagen later een mediamoment in een regionaal dagblad om het geleerde direct in de praktijk te brengen. Veerkracht is aanwezig voor begeleiding en evaluatie.

Aan het complete trainingsprogramma is tevens een sessie 'natuurlijk presenteren' en 'presenteren vanaf auto-cue' voorafgegaan. Een goede voorbereiding is het halve werk.

63. Presentatietraining

De juiste woorden, op het juiste moment

Presentaties geven voor een klein of groot gezelschap is een logisch aspect van het werk. Maar hoe breng je de boodschap goed over?

Tastbaar biedt individuele en teamtrainingen aan die zorgen dat elke presentator rustiger en beter overkomt. Veerkracht zorgt dat u een stevige basis heeft voor de presentatie. U leert goed staan en rustig beginnen. U oefent inhoud en techniek, stap voor stap, totdat u er klaar voor bent. Tijdens de presentatietrainingen leert u voluit presenteren, met enthousiasme en overtuiging en met vertrouwen in uw kunnen.

De resultaten van onze trainingen zijn:

 • Rust en zelfvertrouwen in uw presentaties
 • Betere houding, adem en stem
 • Speelsheid, improviseren en interactie met het   publiek
 • Inzicht in de succesfactoren van presenteren
 • Meer plezier in presenteren, contact en   overtuigingskracht

Specifiek gericht
Directeuren en managers, van zowel profit als non-profit, hebben we ook mogen ondersteunen bij de samenstelling van en voorbereiding op hun specifieke presentaties. Samen maken we het verhaal logisch en de boodschap helder. We bedenken er tijdens de samenstelling en repetities interactie bij én pakkende voorbeelden.

Case: Topambtenaar voorbereid

Een topambtenaar van de Voedsel en Waren Autoriteit meent dat een mediatraining van belang is voor zijn toekomstig functioneren. De VWA staat steeds vaker midden in de publieke en politieke belangstelling. Zeker wanneer een dierziektecrisis zich aandient, is zijn optreden in de media onafwendbaar. Hij wil goed voorbereid zijn.

Tastbaar componeert een op maat gemaakte training van een dag, mede gericht op crisiscommunicatie. Uiteraard inclusief videosessie, evaluatie en twee trainers. Daarnaast arrangeert Veerkracht enkele dagen later een mediamoment in een regionaal dagblad om het geleerde direct in de praktijk te brengen. Veerkracht is aanwezig voor begeleiding en evaluatie.

Aan het complete trainingsprogramma is tevens een sessie 'natuurlijk presenteren' en 'presenteren vanaf auto-cue' voorafgegaan. Een goede voorbereiding is het halve werk.

64. Second opinions

Snel en deskundig een tweede oordeel

Zit er meer in? Of is dit gewoon goed? Wanneer u als manager of communicatieprofessional deze vragen niet alleen wilt of kunt beantwoorden dan analyseren wij graag uw project, gevolgd door een inhoudelijk advies.

Second opinions voeren wij uit op briefings, communicatieplannen, communicatieconcepten, communicatiemiddelen, teksten en offertes. Op basis van onze kennis van zaken, strategisch inzicht en honderden referenties kunnen we u discreet voorzien van:

 • Fundamentele feedback over kwaliteit (onder meer   content, vorm en effect)
 • Risicoanalyse (budgettair, organisatorisch, juridisch   of spin-off)
 • Verbeteradviezen (budgettair, content, vorm,   strategie et cetera)

Met de discrete second opinion van Tastbaar kunt u op eenvoudige wijze 'blinde vlekken' in het licht zetten, de kwaliteit verbeteren en deze verbetering ook met heldere argumenten inzetten of doorvoeren.

Verbeter jezelf

Schouten & Nelissen is al jaren het toonaangevende concern op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. De Schouten & Nelissen Groep en haar dochterorganisaties willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen en organisaties. Ontwikkeling op het gebied van kennis, vaardigheden en gedrag.

De kleine afdeling Corporate Communications is verantwoordelijk voor de persrelaties, het jaarverslag en de profilering van het concern en zijn verschillende instituten. Veerkracht wordt regelmatig ingehuurd voor second opinions, conceptvorming en adviezen. Onder meer over de ontwikkeling van de branding van het concern in het kader van cross-selling.

Astrid van der Put, manager Corporate Communications van S&N: "Erik van der Geest werkt goed met zijn klanten. Hij heeft een diepe kennis van corporate identity en de value drivers, begrijpt het proces van concept, implementatie tot aan het uiteindelijke resultaat. In 'conceptvorming' is hij creatief, inventief en brengt 'outside of the box' ideeën op tafel. Hij levert veel en met een hoge frequentie."

65. Teambuilding

Teambuilding

Waarom komen sommige teams maar niet tot een vloeiende samenwerking en de gedefinieerde prestaties? Vaak ligt de oorzaak in onduidelijkheid over richting of prioriteiten, het uitstellen van belangrijke beslissingen of aan gebrekkige onderlinge verhoudingen. Werkprocessen worden dan vertraagd, de urgentie verdwijnt en het gevolg is dat prestaties achterblijven. Teambuilding is een goede wijze om de samenwerking en prestaties te verbeteren.

Teamwork is een schitterend uitgangspunt, maar in de praktijk gaat het tussen mensen soms mis of sudderen externe invloeden door, waardoor het potentieel niet voldoende wordt bereikt. Teambuilding van Tastbaar is feitelijk gericht op motivatie en het realiseren van een beter referentie- en begrippenkader tussen teamleden. Daarbij werken we onder meer subtiel aan het doorbreken van vier veel voorkomende teamfrustraties door positief te werken aan:

 • Versterken individueel en onderling vertrouwen
 • Positief omgaan met conflicten
 • Doorbreken van cynisme door inzicht en   samenhang
 • Verbeteren van prestaties en samenwerking

Teambuilding door Tastbaar kan in vele verschillende vormen worden verzorgd. Als meerdaags arrangement, indoor-outdoor, puur belevingsgericht, cohesiegericht of content gericht, maar altijd persoonlijk verhelderend en enthousiasmerend.

Case: Meer inzicht, meer motivatie

Empowerment, samenhang en openheid staan centraal tijdens de driedaagse teambuildingssessie voor het beleidsteam van de Algemene Inspectie Dienst. Het beleidsteam kiest voor deze teambuilding omdat de organisatie op een belangrijk kruispunt staat in haar ontwikkeling. De organisatie wijzigt in structuur en cultuur.

Het vraagt van het managementteam en de beleidsadviseurs om bezinning, Tastbaar en een diepere samenhang. De dagen worden bewustmakend gebruikt om nader kennis te maken en meer inzicht te krijgen in het persoonlijk functioneren en team functioneren.

Tastbaar stelt een motiverend programma en arrangement samen voor de 25 deelnemers, met drie trainers.

Onder meer via een workshop 'talentenspel', verhalen vertellen, ontspanningsoefeningen en het samen werken en bouwen aan de realisatie van de AID-wensenboom. Elke dag wordt afgesloten met een bewustmakende groepsevaluatie.

66. Individuele coaching

Beter functioneren, vanaf gesprek één

Personal Coaching van Veerkracht is een doelgerichte ondersteuning voor medewerkers, leidinggevenden en hooggeplaatsten die hun persoonlijk functioneren willen optimaliseren en/of zich met persoonlijke ontwikkelingsvragen bezig houden.

Personal Coaching is bedoeld voor een ieder die de behoefte heeft zichzelf beter te leren kennen en met vragen zit ten aanzien van een te varen koers. Binnen Personal Coaching richt de aandacht zich op het functioneren binnen uw werk, maar daarin zal - zover u wenst - uw gehele persoon betrokken worden.

Doelen van Personal Coaching van Tastbaar:

 • Persoonlijke doelstellingen verhelderen en   realiseren
 • Inzicht krijgen in uw kwaliteiten en capaciteiten
 • Realiseren van meer succesrijke   communicatiestijlen
 • Bevorderen van een gezond en motiverend   zelfbesef
 • Ondersteuning in uw professionele werkzaamheden

Coaching wordt verzorgd door de psycholoog en ontwikkelingsexpert van Veerkracht. In een eerste vrijblijvend gesprek wordt geluisterd en vastgesteld welke doelen de gecoachte wil bereiken en hoeveel gesprekken gevoerd zullen worden. Tot besluit van ieder gesprek worden door coach en gecoachte samen opdrachten en oplossingen geformuleerd die praktisch en direct uitvoerbaar zijn.

Case: Beter weten, beter handelen

Case 1: Maria (35) voelt zich niet thuis in haar managementfunctie bij een wervings- en selectiebureau. Bovendien heeft ze nog dromen over een eigen cateringbedrijf. Welke keuzen zijn nu wijsheid?

Case 2: Manager Peter (42) is teleurgesteld omdat hij vaak een averechts effect creëert bij collega's, en dan boos of dwingend gaat communiceren. Hoe kan hij zijn boodschap trefzeker en volwassen overbrengen, zichzelf in de hand houden en zorgen dat hij serieus wordt genomen?

Case 3: Drs. Kees (48) is er verbaasd over dat zijn commerciële resultaten als ondernemer tegenvallen. Hij ziet voldoende kansen en kent voldoende mensen. Wat nu aan te pakken en hoe dat goed te doen?

Stap voor stap heeft de Personal Coach van Tastbaar de personen uit bovenstaande cases begeleid naar rust en duidelijkheid. Maria werkt nu bij een overheidsorganisatie en heeft haar cateringbedrijf. Peter heeft door zijn ontwikkeling een veel grotere verantwoordelijkheid en respect gekregen. Kees heeft duidelijke keuzen gemaakt en verdient nu ruim voldoende.

67. ACE-coaching

Geformuleerde doelen sneller bereiken

ACE-coaching, Awareness, Competence en Executing Strategy is speciaal ontworpen voor managers die geformuleerde professionele doelen in een relatief korte periode willen bereiken. Een doel waarbij hun persoonlijke motivatie, performance en communicatie de sleutel tot succes zijn. Het ACE-traject is een combinatie van personal coaching, training en spin-doctoring en blijkt in de praktijk vrijwel honderd procent garantie op succes te geven.

Tijdens het ACE-traject wordt de opdrachtgever ondersteund door een psycholoog, ontwikkelingsexpert en senior consultant van Veerkracht. Na de inventarisatie van de te bereiken individuele en professionele doelen, de definitie van de uitdagingen en de context waarin deze moeten worden bereikt, wordt een glashelder procestraject voorgesteld.

Discreet wordt samengewerkt aan het verfijnen van de Awareness, de Competence en de Executing Strategy om het doel te realiseren. Veerkracht heeft met het ACE-traject diverse topmanagers in het bedrijfsleven en bij de overheid ondersteund om hun huidige positie te kunnen bereiken.

Voor meer informatie over deze service kunt u direct contact opnemen met Monica Scheepers.

Case: ACE-coaching

Tastbaar gaat uiteraard discreet met haar cliënten van het ACE-coachingprogramma om. Geheimhouding staat voorop.
In algemene termen kunnen wij u aangeven dat het ACE-coachingprogramma onder meer is verzorgd voor:

 • Managementteamlid van internationaal
 •  managementadviesbureau
 • CEO van een snel groeiende organisatie (2.500 medewerkers)
 • Entrepreneur op onderwijsgebied
 • Diverse hogere ambtenaren bij de overheid

68. MBTI-testen

Beter situationeel leidingeven en samenwerken

Elk mens is anders. Om effectief richting te geven, te begrijpen en optimaal samen te werken, is het belangrijk de persoonlijke stijl van uw medewerkers te begrijpen en er rekening mee te houden. Ieder heeft zo zijn eigen voorkeuren en gevoeligheden. Het is bepalend voor hoe iemand leiding en instructies ontvangt.

Een veelgebruikt model om persoonlijke voorkeurstijlen te achterhalen, is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), een wetenschappelijk erkend model dat iemands levenshouding en gedragsstijl weerspiegelt. De Myers-Briggs Type Indicator helpt managers hun eigen voorkeurstype en dat van hun medewerkers te doorgronden. Die kennis komt van pas bij:

Het is ons vak om mee te denken over hoe communicatie bijdraagt aan uw doel. Het is ons vak om strategieën en, te verbeelden, projectmatig neer te zetten of procesmatig door te voeren.

 • Keuze van de meest effectieve managementstijl   (situationeel leidinggeven)
 • Ontwerp van persoonlijke ontwikkelingstrajecten
 • Advies over opleiding en loopbaan
 • Teambuilding en teamontwikkeling
 • Communicatie met individuele medewerkers en   teams

De psycholoog en ontwikkelexpert van Tastbaar begeleidt deze testen op individueel niveau en teamniveau. Het is een fantastisch en bewustmakend hulpmiddel bij het begrijpen én verbeteren van interpersoonlijke communicatie.

Case: Inzicht en begrip

Tastbaar past de MBTI-testen niet alleen toe voor relaties die beter willen leren samenwerken. Ook binnen Veerkracht wordt deze methode gebruikt als persoonlijk ontwikkelingsmoment en voor teambuilding.

"Het is bijna ongelooflijk", stelde een van de medewerkers nadat we de test binnen het team hadden afgenomen en besproken. Hij herkende zich in de persoonlijke voorkeurstijl en in de genoemde belangrijke aandachtspunten. "Ik begrijp nu beter hoe ik overkom bij anderen, en waarom een collega zich aan bepaalde zaken ergert." Monica Scheepers: "Door deze testen als team te doen en openlijk te bespreken wordt het voor iedereen eenvoudiger om elkaar te begrijpen en om elkaar effectief te bereiken. Maar ook om op een respectvolle wijze elkaar aan te spreken op aspecten die minder of juist zeer sterk aanwezig zijn bij de ander. Het is dan ook een zeer zachte test, die snel inzicht geeft over de denkwijzen, kwaliteiten, valkuilen en de rollen in een team."

MBTI is een energiegevende testmethode die zelfbeeld en zelfinzicht verheldert en de communicatiemogelijkheden en samenwerking binnen Tastbaar sterk bevordert.

69. Procescoaching

Dit artikel wordt momenteel herschreven door onze topschrijver. Bel vast voor meer informatie: 010 – 8429304. Tot straks!

• Fundamenten & Bruggen Bouwen

70. Media en Persberichtenservice

Wilt u vaker in de publiciteit

Persrelaties zijn essentieel in strategisch management en gericht op het informeren en beïnvloeden van alle doelgroepen via media. Persrelaties - het contact van uw organisatie met de media - dienen diverse hoofddoelen: van het continu informeren van uw doelgroepen tot het bouwen aan imago en het beheersen van schade.

De 'vierde macht'
Televisie, kranten, opinie- en vakbladen en internet bepalen in hoge mate de mening van de mens. Zowel in negatieve als positieve zin. Niet alle organisaties zijn zich ervan bewust dat deze invloedrijke `vierde macht' geïnteresseerd is in opvallend nieuws.

Persmomenten benutten
Bij beursgenoteerde en grote organisaties is perscommunicatie voldoende geïntegreerd, zowel op concern- als op marketingniveau. Bij veel organisaties wordt deze relatief goedkope en krachtige wijze van communiceren echter onvoldoende benut.

Tastbaar adviseert de structurele toepassing van perscommunicatie en realiseert persmomenten en publiciteit. Referenties zijn onder meer het ministerie van LNV, Ericsson, de MKB-organsisatie, CCC Zorg en Residence Chateau. (Zie ook mediatraining en persberichtenservice).

Tastbaar adviseert graag over de structurele toepassing van perscommunicatie en realiseert persmomenten.

Case: Banenmotor in de media

In enkele jaren is Thuiszorgbedrijf CCC Zorg van 0 naar 480 werknemers gegroeid. Een opmerkelijke prestatie voor een commerciële dienstverlener in de thuiszorg. Daarmee behoort het bedrijf tot de top drie van snelst groeiende bedrijven in Nederland. Dat blijkt uit de Europe’s 500 ranglijst. Op deze onafhankelijke Europese lijst is de Haagse onderneming doorgedrongen tot de top 100 van Europa.

Tastbaar speelt in op dit nieuwswaardige moment. Persberichten worden verstuurd naar relevante media over deze snelle groei. Het leidt tot diverse publicaties in lokale, nationale en internationale media waarin directeur drs. Maria Edelman en haar visie worden geprofileerd. Zo wordt CCC Zorg vermeld in het internationale magazine Business Week. In het door Tastbaar gearrangeerde artikel van het Stan Huygens Journaal in de Telegraaf wordt Maria Edelman ‘banenmotor’ genoemd.

Deze externe profileringen leiden tot opmerkelijke nieuwe zakelijke- en mediacontacten voor CCC Zorg. Het draagt bij aan het vertrouwen in de organisatie door consumenten en versterkt de trots van de werknemers. Enkele maanden later gonst de gegenereerde aandacht na, met de vermelding van CCC Zorg in het boek ‘Het geheim van snelle groeiers’ (H. Mulder).

71. Onderzoek

De perceptie van uw doelgroep in kaart

Kwalitatieve onderzoeken - zoals benchmarking, opinieonderzoek, verkennende gesprekken, enquêtes, klanttevredenheidsonderzoeken en lezersonderzoeken - vormen een belangrijke contactkans met uw relaties en zijn uitstekende signalerende pr-instrumenten voor u.

De onderzoeksresultaten bieden altijd een moment van reflectie en kennen meerdere doelen. U kunt ze toepassen om uw organisatie in de aandacht te zetten, de opvattingen van uw doelgroep beter te begrijpen en om uw relatie met die doelgroep te gaan verbeteren.

Tastbaar biedt u daartoe:

 • Verkennend onderzoek (gesprekken)
 • Attitude- en overtuigingsonderzoek
 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Informatiebehoefte onderzoek
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek
 • Lezerstevredenheidsonderzoek
 • Positioneringsonderzoek

Onderzoek kan eenmalig of over een periode worden verzorgd; online, schriftelijk, telefonisch of persoonlijk. Tastbaar heeft onderzoeken verzorgd voor onder andere International Merchandising, de Raad voor de Kinderbescherming, gemeente Maassluis, LNV(Directie Natuur) en Croon Elektrotechniek.

Case: MTO voor DHL

DHL wil na een dynamisch jaar vol beweging rust in de organisatie. Veerkracht adviseert een medewerkers tevredenheidsonderzoek om inzicht krijgen in de houding en wensen van het personeel. Het onderzoek wordt online uitgevoerd onder de ruim 1.000 medewerkers en biedt het management per functieniveau en afdeling inzicht om hun beleid gericht in te zetten.

Het Nationaal Schoolspullen Onderzoek wordt ingezet door de uitgever en producent Herman van Rijmenan. Een schriftelijk onderzoek wordt opgezet, gericht op het bestedingspatroon van middelbare scholieren en hun wensen ten aanzien van schoolspullen. Niet onverstandig, want elk jaar geven meer dan 350.000 middelbare scholieren gezamenlijk miljoenen uit aan schoolspullen.

De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor productont-
wikkeling, marketing en promotionele activiteiten. Een kwalitatief lezersonderzoek voor de Raad voor de Kinderbescherming biedt inzicht in de leesfrequentie van en waardering voor de interne nieuwsbrief en scant direct de informatiebehoefte van de interne doelgroep.

Bel 010 - 84 29 304 voor meer cases en mogelijkheden.

72. Bijeenkomsten

Betekenisvolle mijlpalen

Hoe organiseert u bijzondere ‘mijlpalen’? Een opening van een nieuw gebouw of nieuwe vestiging. Een jaarlijkse vergadering. Een bijeenkomst met branchegenoten waar een visie wordt gedeeld. Of een voorlichtingsbijeenkomst om burgers te betrekken en te informeren.

Elke bijeenkomst kent zijn eigen karakter en doelstelling. Zo is een besloten bijeenkomst met twee native American Indians en 150 speciale gasten in de botanische tuin van Kralingen van een totaal andere orde dan een inspraakprocedure-tour voor de overheid in twaalf provincies en over 18 avonden, waar meer dan 5.000 bezorgde burgers komen. Zo ook een jaarvergadering voor een leasemaatschappij of een opening van een trendsettend woon- en zorginitiatief.

De essentie blijft hetzelfde: de aanwezigen willen een betekenisvolle ervaring. De opdrachtgever wil een uitstekend platform om zijn relaties te informeren en positief te betrekken. Tastbaar weet hoe.

We hebben tientallen bijeenkomsten georganiseerd: voor overheden, non profitorganisaties en commerciële partners. We adviseren en ondersteunen u graag bij het organiseren van een passende bijeenkomst: van de locatie, de uitnodigingen, het draaiboek, de logistiek en de techniek tot aan de speeches, de presentaties, de catering, de ambiance en de publiciteit. Bel gerust voor meer informatie.

Case: Bijzonder en menselijk

Oud-burgemeester Deetman van Den Haag en schrijfster Renate Dorrestein openden Residence Chateau in Den Haag. Residence Chateau zet de nieuwe standaard in seniorenzorg door de service van een luxe hotel en individueel wonen in een eigen appartement met zorg te combineren.

Het communicatieplan werd door Tastbaar geschreven. De marketingdoelstelling betrof het verhuren van dertien studio-appartementen binnen acht maanden. Deze doelstelling werd gehaald, dankzij de website, diverse mailings en de gegenereerde publiciteit in kranten, tijdschriften en op de radio.

Ook de begeleiding van de directie en personeel van Residence Chateau bij het ontvangen van geïnteresseerde prospects werd verzorgd. Voor de opening en de onthulling van een exclusief beeld, dat werd bekostigd door de toeleveranciers van Residence Chateau, werden oud-burgemeester Deetman en schrijfster Renate Dorrestein uitgenodigd.

Door de opening te registreren is een fantastische aanbeveling voor het luxe woon- en zorginitiatief te bekijken en te beluisteren op de websitewww.residencechateau.nl.

73. Evenementen

Voor dat speciale, bijzondere moment

Met onze event-concepten verdiepen we de positieve binding met uw relaties. Originaliteit, aandacht en - uiteraard - een professionele organisatie en programmering vormen het fundament voor dit resultaat.

Met twintig jaar ervaring staat Tastbaar, in samenwerking met partner East Side Productions, garant voor opmerkelijk inspirerende bijeenkomsten, groot of klein. Evenementen waarmee u een blijvende indruk maakt, waarbij wij u maximaal ontlasten. Want we begrijpen als geen ander dat het succes in de details van het event zit.

Of het nu gaat om een relatie-event, manifestatie, productlancering, incentive reis, beursdeelname of personeelsfeest: we fascineren, inspireren, stimuleren en informeren uw gasten. Vanuit een opmerkelijk concept - ontsproten uit uw strategie en doelstellingen - werken onze producers aan de creatie van de perfecte setting om uw doelen te bereiken. Een speciaal moment, waar elkaar ontmoeten zijn meerwaarde onthult. Goede gevoelens en begrip nieuwe impulsen krijgen, verankerd worden en gevolgen hebben. Tenslotte is dat wat uw evenement succesvol maakt.

Tastbaar en East Side Productions werkten samen voor cliënten als TNO, Daimler Chrysler, OPG, Exact, ABN AMRO, Athlon en Siemens. Organisaties die pure kwaliteit nastreven in hun events. In het voorbereidende traject, tijdens deuitvoering, maar ook in de evaluatie.

Case: Spannend, vernieuwend

Laat Hans Dulfer, Trijntje Oosterhuis, DJ Marcello, Johnny Rosenberg, Michiel Borstlap en DJ Ronald Molendijk met elkaar improviseren in een luxe club en je krijgt DJS & JAZZ: een exclusief clubbingconcept.

Tastbaar ondersteunde het proces van idee tot realisatie op uitnodiging van initiator East Side Productions. "350 gasten hebben kunnen genieten van een avond lang bijzondere, spraakmakende optredens", stelt Theo Lens, directeur van East Side Productions. VIP-gasten zijn bovendien gefêteerd op de luxe catering van Foodlab.

"Een onvergetelijke avond voor alle zintuigen. Een uitdaging voor de musici en een fantastisch verrassende avond voor onze relaties en het publiek", aldus Lens. Tastbaar verzorgde onder meer de opzet van de website (www.djs-jazz.nl), een viral marketing-actie, realiseerde persaandacht via het ANP en websites. Ook werden commercials uitgezonden op Arrow Jazz, en werd er geadverteerd in de Telegraaf en Metro.

74. Boodschapvorming

Duidelijk overkomen bij elke doelgroep

Hoe vertelt u het eigenlijk? De ene doelgroep is tenslotte de andere niet. En toch moet u ze allemaal informeren, overtuigen of motiveren. U wilt voorkomen dat uw doelgroep onnodig veel informatie ontvangt en achtergelaten wordt in verwarring. Bij effectieve communicatie staat het inspelen op de behoefte en kennis van de doelgroep centraal. Het is belangrijk dat de boodschap ontvangen en begrepen wordt.

Boodschapvorming is in principe van belang bij elke vorm van gericht communiceren, zowel bij commerciële trajecten als voor draagvlakvormende trajecten. Hoe duidelijker en doelgroepgerichter uw informatie, hoe groter de kans dat uw boodschap leidt tot begrip, dialoog, medewerking en motivatie.

Heeft u een communicatietraject dat zich kenmerkt door verschillende doelgroepen? Doelgroepafhankelijk, inspelend op het kennisniveau en het thema, stellen we de kern- en subboodschappen, argumenten en antwoorden voor u en uw organisatie op.

Veerkracht helpt u graag bij het trefzeker verwoorden van deze boodschappen, op verschillende niveaus, voor verschillende doelgroepen. Als essentieel basiselement voor een multi-dimensionaal communicatieprogramma, als platform en input voor uw communicatie-uitingen, als checklist voor doelgroepgerichte presentaties of als input voor een FAQ-list.

Case: Natura 2000 in Tsjechië

In opdracht van DHV management wordt Veerkracht naar Tsjechië gestuurd. Missie: het schrijven van een centraal Information & Awareness Strategyplan. Onderwerp: de verplichte implementatie in Tsjechië van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden.

Het aantal doelgroepen is groot, variërend van de lokale boeren en belangenorganisaties tot de parlementsleden en de EU-commissie. De kernboodschappen voor deze doelgroepen verschillen en zijn zo breed als een spagaat.

Als onderdeel van het communicatieplan worden de ruim vijftien verschillende doelgroepen beschreven en worden de centrale boodschappen en subboodschappen voor deze groepen geformuleerd in samenwerking met de Tsjechische teams.

De centrale en lokale communicatieteams, in respectievelijk het ministerie van Milieu Praag en andere (semi-)overheden op locaties in Tsjechië, gebruiken deze boodschappen in hun verdere implementatie- en voorlichtingstrajecten.

75. Doelgroepanalyse

Weten met wie je gaat communiceren

Met wie krijgen we eigenlijk te maken bij dit initiatief? Wie is er mogelijk geïnteresseerd in ons aanbod? Wat is het krachtenveld? Welke partijen en welke personen moeten we zeker goed informeren en betrekken? Op wie moeten we ons als eerste richten? Hoe zien zij eruit?

Elk project - commercieel of beleidsmatig - is afhankelijk van de opinie, houding en het gedrag van mensen: of dat nu opdrachtgevers, consumenten, burgers, ambtenaren of belangenorganisaties zijn.

Met een doelgroepanalyse weet u in een vroegtijdig stadium met wie u gaat communiceren: wie zij zijn, wat zij vertegenwoordigen, wat hun overtuiging is, of levensstijl, inkomen, leeftijd of bestedingsgedrag. En hoe groot deze groep is en waar zij te vinden is.

Het in kaart brengen van deze doelgroepen kan om meerdere redenen van belang zijn. Bijvoorbeeld om te onderzoeken of uw dienst of product potentieel voldoende afnemers heeft, en waar deze zich bevinden. Of om een beleid of visie stap voor stap te introduceren en voldoende momentum en draagvlak te realiseren voor uw doel.

Tastbaar verzorgt doelgroepanalyses en krachtenveldanalyses die leiden tot afgewogen besluiten, meer gerichte communicatie en efficiency in de voorbereiding en totstandkoming van uw doel.

Case: Fascinerend ontzorgend

TNO bestaat 75 jaar. Dit jubileumjaar wordt spectaculair afgesloten met `De nacht van de fascinatie', het eerste TNO-brede personeelsfeest voor alle 5.000 medewerkers. Tastbaar staat aan de basis van het concept van het evenement en verzorgt het uitnodigings- en registratietraject.

TNO'ers worden attent gemaakt op het feest via teasers, posters, artikelen in het personeelsblad en een website, totdat de officiële uitnodiging in de bus valt. De genodigden kunnen zich nu met een individuele code aanmelden op de speciale registratiesite.

Zij kunnen aangeven of zij met partner komen, of zij met de TNO-bus willen komen en op welke van de 18 locaties zij dan willen opstappen. TNO kan online zien hoe de inschrijvingen verlopen.

Alle geregistreerden ontvangen een bevestiging van hun aanmelding en entreekaart(en). De logistieke operatie verloopt vlekkeloos. Ruim 5.000 gasten genieten van het feest in de Jaarbeurs in Utrecht.

76. Lobbywerkzaamheden

Intermediar uw belang

Een nieuwe standaard introduceren, medewerking mobiliseren, of zorgen dat uw belang niet wordt geschaad in zakelijke, bestuurlijke en politieke omgevingen, vraagt om zorgvuldig communiceren. Uw visie en belang vallen of staan tenslotte met voldoende draagvlak.

In diverse situaties is het raadzaam en praktisch om externe partijen in te zetten die namens uw organisatie netwerken, informeren en draagvlak vormen. Dat kan plaatsvinden in de vorm van verkennende en signalerende directe contacten, indirecte contacten of bijeenkomsten met beïnvloedende partijen, media-exposure, onderzoek of het diplomatiek polsen dan wel mobiliseren van partners en opiniemakers.

Tastbaar kan acteren als adviseur en intermediair in uw belang. We zetten - populair gesteld - de neuzen stap voor stap, persoon na persoon, in de goede richting en maken de weg vrij voor u. Zo dragen we structureel bij aan de introductie van uw nieuwe standaard of het kenbaar maken van de brede waarde van uw belang bij diverse partijen. Deze subtiele belangenbehartiging biedt u een extra communicatiekanaal en extra capaciteit.

Case: Verplicht certificaat in de maak

Het opleidingsniveau van uitvoerders in de industriële reiniging is laag. Het werk kent geen procedures, biedt weinig status, wordt niet rijkelijk betaald en is gevaarlijk. Voor het kenniscentrum in hogedruk waterstraaltechnieken, DERC, reden om opleidingen op te zetten.

Dergelijke opleidingen bieden meer zekerheid voor werkgever en opdrachtgevers en vormen een interessante, nieuwe nichemarkt voor bedenker DERC. Om de opleidingen een officiële status te geven, is het van belang dat deze worden gecertificeerd door een onafhankelijke belangenpartij. Er wordt besloten om deze zelf te initiëren.

Diverse partijen worden enthousiast gemaakt. De oprichting van de Stichting Industriële Reiniging, inclusief de openbare keuze van bestuursleden, wordt na enkele maanden officieel bekend gemaakt tijdens de beurs Industrial Maintenance.

We ontwerpen het logo en sindsdien is het SIR-certificaat verplicht bij spelers als Shell. DERC heeft sindsdien natuurlijk duizenden mensen opgeleid in haar kenniscentrum.

77. Customer journey

Dit artikel wordt momenteel herschreven door onze topschrijver. Bel vast voor meer informatie: 010 – 8429304. Tot straks!

81. Communicatiescan

Strategische Communicatie Quick Scan verbetert uw resultaten


We noemen het de MRI-scan voor uw communicatie. Via onze Strategische Communicatie Quick Scan wordt duidelijk wat de status is van uw strategische communicatie, en hoe uw organisatie de discipline communicatie effectiever kunt organiseren en inzetten om uw strategische doelen efficiënter te bereiken, te meten en te benutten. Een 'Eye Opener' voor directie, marketeers en communicatieprofessionals. Onbenutte kansen worden onmiskenbaar gesignaleerd in een heldere rapportage. Progressiedoelen komen scherper in beeld. Daarmee worden uw keuzen makkelijker te maken. Iets voor uw organisatie?
 
Wilt u ook weten hoe u de doelen nog beter kan bereiken? Illumicom werkt met de unieke Strategische Communicatie Quick Scan. De scan met aanverwante rapportage en presentatie biedt duidelijk inzichten om een wereld van verschil voor uw rendement te realiseren. Het onderzoek leidt tot een verscherpte focus over hoe uw organisatie de strategische en marketingdoelen (kosten)effectiever kan bereiken door communicatie (nog) intelligenter in te zetten en te organiseren.

Wat levert het u op?
Onderzoek en eindrapportage worden sinds juni 2013 door Tastbaar bij grote en kleine organisaties. 'Het is ideaal voor de draagvlakvorming of planvorming. Het onderzoek en de rapportage zijn concreet, verhelderend, bewustmakend en inspirerend voor het Management en de Marketingprofessionals. Het leidt tot hernieuwde en verdiepte focus, prioriteiten en energieke acties met tastbaar resultaat. In een oogopslag ontdekken u en uw team de status en de kansen en kunt u bepalen waarmee uw organisatie rendement sterker kan optimaliseren.'

Praktisch
‘De input voor de analyse vindt plaats op basis van 70 vragen’, stelt strategisch consultant Erik van der Geest. ‘De open, gesloten en validerend vragen worden voorgelegd aan u of uw team door twee onderzoekers. De vragen zijn kwalitatief én cross-refererend van aard. De scan duurt 3 uur en leidt binnen 10 werkdagen tot een mondelinge en schriftelijke rapportage met conclusies en zeer praktische aanbevelingen.’ De eindrapportage wordt inhoudelijk besproken, met u of uw team.

Wat wordt onderzocht?
'Het onderzoek en de rapportage zijn verhelderend, bewustmaken en concreet inspirerend voor het Management en de Marketingprofessionals. Het leidt tot hernieuwde focus, prioriteiten en energieke acties met tastbaar resultaat.'

De scan richt zich op een analytische inventarisatie van zeven pijlers die de effectieve kwaliteit en dus resultaten van uw communicatie-inspanningen beïnvloeden.

Deze zeven pijlers betreffen:
1. Fundamenten: Aanwezigheid van communicatie-bouwstenen.
2. Consistentie: Strategie, marketing en koppeling met uw communicatie
3. Structuur: Communicatiemanagement en organisatie
4. Effectiviteit: Doelstellingen
5. Resultaten: Meetmethodieken van uw vooruitgang
6. Uitingen: Middelenpakket(ten)
7. Behoeften: Directe en korte termijn-behoeften van de organisatie

In een oogopslag ontdekt u de status, de kansen en kunt u bepalen waar uw organisatie het meeste rendement mee kan gaan behalen. 

Gratis, tenzij..
De kosten van deze scan zijn gratis als u cliënt bent of wordt bij Tastbaar (minimale afname betreft 50 uur strippenkaart op basis van onze standaardtarieven). De kosten voor de onafhankelijke scan en rapportage bedragen anders E 2.900,-- euro, ex. BTW. Dit is inclusief onderzoek op uw locatie, analyse en opstellen van de rapportage en de tolelichting en presentatie van de rapportage, conclusies en aanbevelingen op uw locatie. Benieuwd naar deze of andere diensten van Tastbaar? Bel ons gerust als u voortgang wilt boeken.

• Comfort services

82. Drukwerkbegeleiding

Dit artikel wordt momenteel herschreven door onze topschrijver. Bel vast voor meer informatie: 010 – 8429304. Tot straks!

Wat heb jij nodig?

Pak je voordeel met onze expertise.

Koffie of bellend kennismaken?

Tastbaar reclame-adviesbureau
Contactpersoon: Fer Overdijk
Cronjéstraat 11
3072 XK Rotterdam
010 – 84 29 304 / 06 – 18 16 96 29
info@tastbaar.com      www.tastbaar.com

De eerste twee adviesgesprekken zijn altijd vrijblijvend en bedoeld om de uitdaging precies te begrijpen met elkaar. 

VERZENDEN